PROPAMÁTKY |

Hlavní strana>>Zpravodajství>>Jihočeský kraj>>Opravené památky>>Významný archeologický objev v Českých Budějovicích

Zpravodajství

Jihočeský kraj

zpět

 

Významný archeologický objev v Českých Budějovicích

20. 2. 2019 Propamatky.info: Klášterní kostel Obětování Panny Marie je jednou z nejstarších staveb Českých Budějovic. Klášterní kostel Obětování Panny Marie je jednou z nejstarších staveb Českých Budějovic. | Foto: Ptrantina – Wikimedia Commons | Licence: CC BY-SA 3.0 ČESKÉ BUDĚJOVICE | V klášterním kostele Obětování Panny Marie, nejstarší stavbě ve městě, byla objevena schrána s ostatky prvního převora kláštera dominikánů, pátera Jindřicha Libraria. Jednalo se o důvěrníka, přítele a zpovědníka Přemysla Otakara II., zakladatele Českých Budějovic.

Chrám Obětování Panny Marie je jednou z nejcennějších památek jižních Čech. Nachází se na Piaristickém náměstí jen několik desítek metrů severozápadně od centra. Objekt byl spolu s klášterem vybudován současně se založením města. Jeho presbytář byl vysvěcen již roku 1274. Jedná se o raně gotickou trojlodní baziliku, dokončenou kolem roku 1300. Jeho jižní strana navazuje na křížovou chodbu s rajským dvorem. Při nedávné rekonstrukci byly na její vnitřní straně odkryty a restaurovány nástěnné fresky. Z nich nejcennější je malba Panny Marie Ochranitelky, která pravděpodobně pochází z období kolem roku 1378. Panna Marie na ní pod rozevřeným pláštěm ukrývá postavy císaře Karla IV. a jeho syna Václava IV.

Na základě písemných informací o existenci dosud nenalezené, v minulosti zazděné niky, v níž by měly být druhotně uloženy ostatky a dokumenty významné osobnosti z 13. století, iniciovalo místní děkanství průzkum. Nejprve byla celá jižní zeď podrobena nedestruktivnímu zkoumání georadarem, který potvrdil, že se zde nachází dutina. Práce byly prováděny pod odborným dohledem archeologů Jihočeského muzea v Českých Budějovicích. Následně byl za přítomnosti odborníků proveden vrt, do něhož byla vložena průzkumná sonda s kamerou. Ta ukázala, že se v dutině nachází dřevěná schrána a písemnosti. Na stěně niky jsou napsána tři jména vztahující se k osobám, které zde v 90. letech 19. století působili – Stabernak (stavitel), Hamberger a Witner (zedničtí mistři).

Podle existujícího seznamu by zazděný prostor měl obsahovat kromě dřevěné schrány s ostatky pátera Jindřicha Libraria také pergamen s neznámým obsahem a několik mincí ze 17. století. Vzhledem k tomu, že se zde nacházejí organické materiály, dojde pravděpodobně k jejímu otevření. Ostatky budou vyzvednuty a antropologicky prozkoumány a následně uloženy na jiném místě kostela. Všechny ostatní předměty (písemnosti, dřevěná schrána, mince, nástěnné malby) budou restaurovány. Páter Jindřich Librarius byl pro České Budějovice velice důležitou osobou. Ve 13. století stál u zrodu města a jednoznačně se zasadil také o vznik dominikánského kláštera. Veřejnost byla o nálezu informována v programu České televize Události v regionech ZDE.

Více informací najdete na stránce JIHOČESKÉ MUZEUM V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH.

Dutina v českobudějovickém kostele skrývá ostatky významné osobnosti

Autor: Milan Daněk

Zdroj: Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích

 

odeslat e-mailem vytisknout

zpět na hlavní stranu Na hlavní stranu Pro památky info