PROPAMÁTKY | Zpravodajství

Hlavní strana>>Zpravodajství>>Jihočeský kraj>>Opravené památky>>V kostele v Žumberku byly odhaleny pět set let staré nástěnné malby

Zpravodajství

Jihočeský kraj

zpět

 

V kostele v Žumberku byly odhaleny pět set let staré nástěnné malby

2. 3. 2012 Propamatky.info: Žumberk – kostel sv. Jana Křtitele - restaurátoři Pavel Hála (vlevo) a Antonín Hamsík u německého pamětního nápisu o vedoucím kameníků a roku dokončení přestavby kostela. Žumberk – kostel sv. Jana Křtitele - restaurátoři Pavel Hála (vlevo) a Antonín Hamsík u německého pamětního nápisu o vedoucím kameníků a roku dokončení přestavby kostela. | Foto: Roman Lavička – Národní památkový ústav | Licence: Všechna práva vyhrazena ŽUMBERK (ČESKOBUDĚJOVICKO) | Ve středověkém kostele sv. Jana Křtitele v Žumberku u Trhových Svinů odhalili restaurátoři rozsáhlou erbovní galerii a malované pamětní nápisy pocházející z doby před pěti sty lety. Tento nález je na jihu Čech unikátní.

Vzácné nástěnné malby odhalili během probíhající rekonstrukce interiérů kostela akademický malíř a restaurátor Antonín Hamsík a Pavel Hála při restaurátorském průzkumu. Ten ve dnech 20.–21. února 2012 přinesl neočekávané a velmi hodnotné nálezy pozdně středověkých a manýristických maleb v interiéru kostela.

Pozdně gotické nástěnné malby byly odhaleny nad vítězným obloukem. Jedná se o německý pamětní nápis o vedoucím kameníku a roku dokončení přestavby kostela doprovázený znakovým štítkem s mistrovskou značkou. Takto obsáhlý a kompletně zachovaný pamětní nápis ve středověkém kostele nemá na jihu Čech obdoby.

Navíc tento nález nejen přesně datuje dokončení kostela v Žumberku a tím umožňuje jeho lepší poznání v kontextu tehdejší architektonické tvorby, ale navíc odhaluje existenci dosud neznámého kameníka Jana z Trhových Svinů a potvrzuje běžnou středověkou praxi, kdy stavbu vedl nejvýznamnější kamenický a zednický mistr, tzv. polír, pod jehož vedením pracovala skupina tesařů, zedníků a kameníků, kteří zanechali v interiéru odlišné kamenické značky, než jakou vidíme na malovaném štítku.

Na klenebních kápích síťových kleneb žumberského čtyřlodí bylo sondami částečně odhaleno a potvrzeno celkem 26 erbovních štítků, které byly pořízeny roku 1513 současně s dokončením interiéru kostela. Čtyřikrát zde nalézáme erb Rožmberků s červenou pětilistou růží, dvakrát se objevuje štítek s párem zkřížených klíčů, další sondy ukazují štítky dělené pruhy vodorovně, na koso a doplněné heraldickými figurami, které jsou zatím nezřetelné, a tedy neidentifikovatelné.

Manýristické nástěnné malby byly objeveny na západní stěně lodi, nad kruchtou byl v klenebním poli blízko severozápadního nároží sondou zachycen malovaný německý text doprovázený erbem Theobalda Höcka (1573 – asi 1625), který vlastnil tvrz v Žumberku mezi lety 1610–1617, což je doba, kdy vznikla malba v interiéru kostela. Další, zatím obsahově neidentifikovatelná malba ze stejné doby se zachovala nad portálem, kterým se vchází ze schodiště na emporu kostela. Nalezené malby mají stejný charakter jako zachovaná výzdoba v interiéru žumberské tvrze a potvrzuje činnost stejného malíře.

Čtyřlodní kostel sv. Jana Křtitele pochází z doby kolem poloviny 14. století, kolem roku 1400 byla přistavěna na severní straně presbytáře sakristie, v 90. letech 15. století vyrostla u západního průčelí hranolová zvonice a mezi lety 15051513 došlo k rozšíření lodi kostela a zaklenutí jejího interiéru síťovými klenbami do podoby čtyřlodí, zároveň byly vsazeny dva vstupní portály na západní a jižní straně a vložena kruchta přístupná dnes již zaniklým točitým schodištěm. 

Autor: Zbyněk Konvička

Zdroj: Roman Lavička – Národní památkový ústav, ú.o.p. České Budějovice

 

odeslat e-mailem vytisknout

zpět na hlavní stranu Na hlavní stranu Pro památky info