PROPAMÁTKY | Zpravodajství

Hlavní strana>>Zpravodajství>>Jihočeský kraj>>Opravené památky>>Unikátní Svatý hřeb z Milevska vystaven v Písku

Zpravodajství

Jihočeský kraj

zpět

 

Unikátní Svatý hřeb z Milevska vystaven v Písku

5. 4. 2023 Propamatky.info: Svatý hřeb nalezený ve zdivu kostela sv. Jiljí v areálu milevského kláštera Svatý hřeb nalezený ve zdivu kostela sv. Jiljí v areálu milevského kláštera | Foto: Zbyněk Konvička | Licence: Všechna práva vyhrazena PÍSEK | Prácheňské muzeum pořádá mimořádnou výstavu, na níž bude k vidění Svatý hřeb z Milevska. Veřejnost zatím neměla moc příležitostí tuto vzácnou relikvii spatřit na vlastní oči. Nyní se tato možnost nabízí od 7. do 16. dubna.

Výstava bude otevřena v prostoru expozice Galerie českých panovníků. Je na ní zakázáno fotografování a natáčení. „Jde o unikátní archeologický objev a jsme opravdu rádi, že můžeme právě na Velký pátek zahájit tuto výstavu. Symbolicky v den, kdy probíhají největší křesťanské svátky,“ uvedl náměstek hejtmana Jihočeského kraje pro oblast kultury Pavel Hroch a pochvalně zmínil úzkou spolupráci kraje s premonstrátským klášterem v Milevsku i premonstráty ze Strahova. „Byli bychom rádi, kdyby se co nejdříve podařilo vybudovat muzeum, jehož dominantou bude právě tento hřeb,“ dodal náměstek Hroch.

Relikvie byla objevena při průzkumu a dokumentaci středověké trezorové místnosti, která byla ukryta v mohutné kamenné zdi kostela sv. Jiljí v Milevsku. Objev se stal na přelomu roku 2020 a 2021 celosvětovým virálem. Hřeb zatím není možné trvale vystavit, protože k takovému účelu je potřeba nejprve zabezpečit velmi specifické mikroklimatické podmínky, dokončit všechny potřebné analýzy a restaurátorské práce. Krátkodobé vystavení je tak skutečně mimořádnou příležitostí předmět spatřit.

V průběhu roku 2020 byla zkoumána soustava dutin v mohutné kamenné zdi kostela sv. Jiljí v Milevsku. Archeologické nálezy a situace umožňují interpretovat největší dutý prostor jako původní středověkou trezorovou místnost. Z důmyslné skrýše uvnitř středověkého trezoru byly následně vyzvednuty trosky dvojice dřevěných schránek zdobených zlatem a stříbrem. „Vedle většího množství ozdob ze zlatého a stříbrného plechu byl mezi troskami identifikován železný hřeb označený zlatým křížkem. Podařilo se tedy vyzvednout historický artefakt, který středověká společnost považovala za jednu z nejvzácnějších křesťanských relikvií na světě – část hřebu ze Svatého Kříže,“ vysvětluje archeolog Pavel Břicháček, který u objevu byl.

Všechny části rozpadlého Milevského relikviáře Ježíše Krista, veškeré kovové ozdoby i samotný hřeb byly převezeny do specializovaných laboratoří, kde proběhla základní konzervace a celá řada přírodovědných analýz. V rámci záchrany výjimečného kulturního dědictví, které je nedílnou součástí národní kulturní památky kláštera v Milevsku, proběhly v roce 2021 a 2022 veškeré práce konzervační, restaurátorské i nedestruktivní průzkum a dokumentace. To vše pod záštitou a za finanční podpory Jihočeského kraje. Výsledky analýz jsou důležitými vodítky pro správnou interpretaci celého nálezu.

Postupně tak získáváme celou řadu indicií, s nimiž najdeme odpovědi na otázky, které nález vyvolal.
Neskrývá se pod zlatým křížkem v hřebu ještě nějaké další cizorodé těleso? Jak celý relikviář původně vypadal? Z jaké doby jednotlivé části jsou? Kdy byl relikviář do nepřístupné dutiny uložen? Proč byla vnější schrána zdobena pouze ozdobami z drahého kovu a proč zde nemáme drahé kameny, které by se daly na takovém objektu očekávat? Na některé z těchto otázek již odpovědi známe a ve čtvrtek 13. dubna 2023 tak budou některá z dalších tajemství Milevského relikviáře Ježíše Krista odhalena veřejnosti. Dopoledne na odborném kolokviu, které je veřejnosti nepřístupné, odpoledne pak na přednášce pro širokou veřejnost. Ta začíná v 16 hodin v přednáškovém sále muzea.

Na tomto unikátním projektu se podílejí Královská kanonie premonstrátů na Strahově, Jihočeský kraj, Západočeské muzeum v Plzni, Prácheňské muzeum v Písku, Naše historie, z. s., Správa jeskyní České republiky, Národní památkový ústav a celá řada výzkumných institucí u nás i v zahraničí.

Výstava bude přístupná každý den od 9 do 18 hodin.

Podrobně jsme se nálezu cenné relikvie věnovali v časopisu PROPAMÁTKY JARO 2021. Bližší informace naleznete na stránkách PRÁCHEŇSKÉHO MUZEA.

Autor: Klára Koubová, Zbyněk Konvička

Zdroj: Prácheňské muzeum v Písku

 

odeslat e-mailem vytisknout

zpět na hlavní stranu Na hlavní stranu Pro památky info