PROPAMÁTKY | Zpravodajství

Hlavní strana>>Zpravodajství>>Jihočeský kraj>>Opravené památky>>Na jihu Čech bylo zapsáno pět nových památek

Zpravodajství

Jihočeský kraj

zpět

 

Na jihu Čech bylo zapsáno pět nových památek

30. 10. 2022 Propamatky.info: Hlavní nádraží v Českých Budějovicích Hlavní nádraží v Českých Budějovicích | Foto: Národní památkový ústav | Licence: Všechna práva vyhrazena JIHOČESKÝ KRAJ | V první polovině roku 2022 přibylo na jihu Čech pět nových památek. Mezi nimi jsou budova nádraží, základní škola, vesnická usedlost, bývalý renesanční hospodářský dvůr a také pozůstatky šibenice.

„Titul kulturní památky znamená především určitou prestiž, která deklaruje výjimečnost dané stavby v rámci souboru podobných staveb v České republice,“ říká Daniel Šnejd, ředitel Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Českých Budějovicích. V jižních Čechách nyní Národní památkový ústav eviduje již 5 095 kulturních památek.

Nově zapsané památky

  • České Budějovice, železniční stanice hlavní nádraží

Hlavní nádraží je jedna z největších a nejvýraznějších staveb z počátku 20. století na území města. Symetrickou monumentální budovu navrhl architekt Gustav Kulhavý, autor řady nádražních budov a spoluautor centrály ČSD na pražské Florenci. Budova je postavena v historizujícím slohu s prvky renesance, klasicismu a vídeňské secese. Nejhodnotnější jsou dochovaná štuková výzdoba a celková podoba fasád. Cenné jsou i interiérová výzdoba, ocelové konstrukční prvky, zastřešení kupolí, zastřešení nástupišť, kamenná schodiště včetně zábradlí nebo část výplní otvorů. V současné době prochází budova rozsáhlou rekonstrukcí.

  • České Budějovice, základní škola Dukelská čp. 258

Objekt představuje kvalitní příklad školní budovy postavené v letech 1912–1913 podle plánů Johanna Stepana v historizujícím slohu s prvky geometrické secese. Budova má z velké části autenticky dochované historizující úpravy fasád i celkové hmoty. Zachovalo se dispoziční řešení budovy a historické konstrukce: schodiště s kovovým zábradlím, reprezentativní prosklené dveře či štuková výzdoba vstupních vestibulů. Citlivé je i její urbanistické začlenění do budějovické sídelní struktury města v blízkosti historického jádra, v těsném sousedství dalších školních budov.

  • Rožmberk nad Vltavou, pozůstatky šibenice

Rožmberská šibenice je ojediněle dochovanou památkou raně novověkého trestního práva a v jižních Čechách patrně patřila k nejrozšířenějšímu typu kvadratických popravišť studničního typu. Se statusem kulturní památky jich Národní památkový ústav eviduje jen pět, z toho v jižních Čechách je památkově chráněno ještě jedno další nedaleko Strakonic. Rožmberské popraviště vyniká nejen značným rozsahem dochovaných nadzemních konstrukcí, ale také vysokou mírou autenticity.

  • Vodice, usedlost čp. 25

Mimořádně autenticky dochovanou usedlost najdeme ve vesnické památkové rezervaci Vodice u Lhenic, v těsné blízkosti návsi. Vodická usedlost se zcela vymyká tradiční zděné uzavřené zástavbě vesnice první poloviny 19. století. Nejhodnotnější stavbou v areálu je obytně hospodářská budova s dochovanou klenutou černou kuchyní a vestavěnou pecí. V interiéru se dochovala řada historických konstrukcí a řemeslných prvků, jako jsou například povalové stropy včetně hliněné omazávky, historické klenby a krovy či interiérové kazetové dveře včetně kování.

  • Milenovice, bývalý renesanční panský hospodářský dvůr čp. 5 a čp. 59

Hospodářský dvůr patří mezi největší dochované renesanční hospodářské stavby daného typu. Vznikl s velkou pravděpodobností v 80. letech 16. století. Původní renesanční podoba byla částečně změněna přirozeným stavebním vývojem v průběhu 17.–20. století. Nejhodnotnějším objektem je severní stodola odpovídající renesančnímu původu (hambalkový krov, sgrafitová výzdoba průčelí). Areál zhodnocují další hospodářské budovy, zejména budova stájí. Dvůr si dochoval mnoho architektonických a řemeslných prvků a detailů (kamenná ostění s nadpražím ve stáji, cihelné podlahy, prkenné podlahy, věž nad průjezdem).

Více informací najdete na stránkách NÁRODNÍHO PAMÁTKOVÉHO ÚSTAVU, ÚZEMNÍHO ODBORNÉHO PRACOVIŠTÉ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH.

Autor: Jana Štorková, Zbyněk Konvička

Zdroj: Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Českých Budějovicích

 

odeslat e-mailem vytisknout

zpět na hlavní stranu Na hlavní stranu Pro památky info