PROPAMÁTKY |

Hlavní strana>>Zpravodajství>>Jihočeský kraj>>Opravené památky>>Mezi jihočeské památky nově přibyly hospodářský dvůr a usedlost

Zpravodajství

Jihočeský kraj

zpět

 

Mezi jihočeské památky nově přibyly hospodářský dvůr a usedlost

26. 4. 2020 Propamatky.info: Hospodářská usedlost v Sedlici čp. 17 je novou kulturní památkou města. Hospodářská usedlost v Sedlici čp. 17 je novou kulturní památkou města. | Foto: Národní památkový ústav | Licence: Všechna práva vyhrazena JIHOČESKÝ KRAJ | Dvůr v Branovicích u Týna nad Vltavou a usedlost v Sedlici na Blatensku jsou nově zapsanými památkovými objekty Jihočeského kraje, které přibyly na Ústřední seznam kulturních památek na sklonku loňského roku. V článku přinášíme více informací.

  • Dobšice u Týna nad Vltavou, dvůr Branovice čp. 18

Soubor obytných a hospodářských budov bývalého dvora Branovice představuje dobře dochovaný historický komplex, jehož hodnota spočívá zejména v dokladu stavebního boomu zakládání hospodářských dvorů na jednotlivých panstvích v 16. století. Areál představuje neobvyklý typ dvora, jehož původní funkce spočívala v kumulaci hospodářské jednotky s požadavky rezidenčního využití. K bydlení sloužila budova tvrze vybudovaná patrně v průběhu 15. století nebo na počátku 16. století. Navazuje na ni renesanční zahrada s architektonicky ztvárněnou zdí. Komplex lidové architektury je lokalizován mimo vesnici a má zejména krajinotvornou hodnotu.

Jeho dnešní podoba včetně vzhledu a uspořádání jednotlivých budov dokládá přirozený stavební vývoj objektů v průběhu 17. až 20. století. Všechny stavby se zachovaly v téměř autentickém stavu včetně historických konstrukcí a materiálů. Některé, zejména na severní straně dvora, se dochovaly v horším stavebnětechnickém stavu, což bylo způsobeno dlouholetým zanedbáním údržby. V současné době majitel jednotlivé budovy dvora postupně opravuje.

  • Sedlice, usedlost čp. 17

Menší usedlost z první třetiny 19. století představuje dobře dochovanou obytně-hospodářskou budovu. Objekt dokládá specifický vývoj maloměstského domu od první třetiny 19. století do 20. století na Sedlicku. Usedlost je architektonickou, urbanistickou i historicky nedílnou součástí městečka, které je jádrem maloměstské, a venkovské oblasti s empírovými atikovými štíty. Z památkového hlediska je hodnotné nejen hmotové uspořádání, ale i dochované historické konstrukce, architektonické a stavební prvky. Patří mezi ně valené a plackové klenby, hambalkový krov nebo interiérové dveře a okna. Za pozornost stojí zejména atikové štítové průčelí členěné lizénami a otvory.

V Památkovém katalogu se dozvíte více o DVORU BRANOVICE i USEDLOSTI V SEDLICI. Bližší informace naleznete na stránkách NÁRODNÍHO PAMÁTKOVÉHO ÚSTAVU, ÚZEMNÍHO ODBORNÉHO PRACOVIŠTĚ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH.

Autor: Zbyněk Konvička

Zdroj: Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Českých Budějovicích

 

odeslat e-mailem vytisknout

zpět na hlavní stranu Na hlavní stranu Pro památky info