PROPAMÁTKY | Zpravodajství

Hlavní strana>>Zpravodajství>>Hlavní město Praha>>Zprávy z regionů>>Revitalizační studie navrátí oceněné Babě její lesk

Zpravodajství

Hlavní město Praha

zpět

 

Revitalizační studie navrátí oceněné Babě její lesk

4. 11. 2023 Propamatky.info: Dobový snímek výstavní kolonie Baba Dobový snímek výstavní kolonie Baba | Foto: Odbor památkové péče Magistrátu hlavního města Prahy | Licence: Všechna práva vyhrazena PRAHA | Praha obnoví jedinečný původní ráz unikátní Baby s moderními prvky podle nové koncepční studie Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy (IPR) na revitalizaci území této výjimečné městské památkové zóny. Ještě letos lokalitu doplní interaktivní infopanel.

Získání nejvyššího evropského ocenění pro památky, označení European Heritage Label, pro obytný funkcionalistický soubor vil Na Babě v rámci mezinárodního projektu Werkbund Estates in Europe 1927–1932, je záležitost prestižní, ovšem podmínkou pro jeho udělení jsou též povinnosti spojené s udržováním historické hodnoty, kultivací a propagací oceněné lokality.

Projekt Baba 1932 má na starost odbor památkové péče Magistrátu hlavního města Prahy ve spolupráci s městskou částí Praha 6, Národním památkovým ústavem a IPR. Jejich společným cílem je osadě Na Babě, jako ojedinělému příkladu evropské meziválečné avantgardy a jednomu z posledních celoevropských urbanistických společných počinů výstavby na zelené louce, navrátit jedinečný vzhled z doby výstavby obytného souboru vil s důrazem na současné nároky na kvalitní úpravu veřejného prostoru, ale i zázemí pro návštěvníky této oceněné lokality.

Za tímto účelem vznikla po několika participačních setkáních s obyvateli Baby nová koncepční studie IPRu na revitalizaci tohoto území. Cílem studie je podpora, zachování a rozvoj historické hodnoty na základě udržitelné památkové ochrany, zkvalitnění obytného prostředí pro místní obyvatele a vytvoření kvalitního zázemí včetně technické infrastruktury této výjimečné lokality. Konkrétně se jedná především o zkvalitnění prostředí pro místní obyvatele obnovou povrchů chodníků a komunikací, které by měly díky návratu jejich vzhledu do podoby z doby výstavby obytného souboru vést také k maximálnímu posílení identity a charakteru obytného souboru vil Na Babě (a tím také zlepšení podmínek pro chodce, zvýšení bezpečnosti a bezbariérovosti). S těmito plánovanými úpravami je spojena i rekonstrukce sítí technické infrastruktury v souladu s moderními trendy a v neposlední řadě též stanovení nezbytné regulace rozvoje území za účelem zajištění udržitelného rozvoje lokality s ohledem na památkovou péči.

Prioritou projektu je také vytvoření zázemí pro návštěvníky s důrazem na co nejmenší rušení poklidného života obyvatel oceněného území, které tvoří soubor vil v ulicích Nad Paťankou, Na Babě a Na Ostrohu. V konceptu navigačního systému se počítá s ukazateli trasy prohlídky vil umístěných na sloupech veřejného osvětlení, kovovými štítky s informací o každé vile zasazenými do nových povrchů chodníků či obnovením nápisu Baba v budoucí parkové úpravě revitalizovaného veřejného prostranství.

První vlaštovkou realizace revitalizačních záměrů a orientačního systému pro návštěvníky bude zprovoznění interaktivního infopanelu Baba 1932 s veškerými informacemi o oceněném souboru vil první etapy výstavby na Babě (1927–1932), který bude umístěn v lokalitě na podzim 2023 v rámci instalace dvou zcela nových autobusových zastávek v prostoru křižovatky U Matěje. Další postup a harmonogram realizace následujících kroků navržených v územní studii jsou předmětem aktuálních jednání vedení města Prahy, městské části Praha 6 a IPR s tím, že budou postupně naplňovány v následujících letech.

Více informací naleznete na stránkách BABA 1932. Zpráva vznikla v rámci mediální spolupráce s redakcí PROPAMÁTKY.

Další inspirativní příběhy a rozhovory naleznete v bulletinu MÁME VYBRÁNO, který je přílohou podzimního časopisu PROPAMÁTKY. Ten zasíláme všem členům Klubu PROPAMÁTKY. V tištěné podobě je k dispozici také na úřadech krajů Karlovarského, Jihočeského, Královéhradeckého, Středočeského, Magistrátu hlavního města Prahy, Pardubického, Moravskoslezského a Kraje Vysočina. On-line lze číst na stránkách www.mamevybrano.cz.

Přečtěte si také další články:

Autor: Odbor památkové péče Magistrátu hlavního města Prahy

 

odeslat e-mailem vytisknout

zpět na hlavní stranu Na hlavní stranu Pro památky info