PROPAMÁTKY | Zpravodajství

Hlavní strana>>Zpravodajství>>Hlavní město Praha>>Zprávy z regionů>>Program pro označování provozoven na území Pražské památkové rezervace v roce 2023

Zpravodajství

Hlavní město Praha

zpět

 

Program pro označování provozoven na území Pražské památkové rezervace v roce 2023

23. 10. 2022 Propamatky.info: Příklad tradiční formy upoutávky, která je v souladu s památkovou hodnotou budovy. Příklad tradiční formy upoutávky, která je v souladu s památkovou hodnotou budovy. | Foto: Archiv Magistrátu hlavního města Prahy | Licence: Všechna práva vyhrazena PRAHA | Reklamní poutače a zařízení tvoří dominantní prvek ve všech moderních a živoucích městech. Historická a památková hodnota center měst jimi ovšem jednoznačně trpí. Hlavní město Praha se proto rozhodlo podpořit redukci vizuálního smogu prostřednictvím dotačního Programu pro označování provozoven na území Pražské památkové rezervace i pro rok 2023.

Označováním provozovny se rozumí zejména práce související s grafickým návrhem, realizací a instalací: výstrče, vývěsního štítu, firemního nápisu, vitríny, menuboxu a nabídkové tabule, označení obchodního domu, úpravy výlohy a výkladce, které jsou v souladu s dokumentem Pravidla označování provozoven v památkově chráněných územích hl. m. Prahy a na kulturních památkách na území hl. m. Prahy, který najdete na webových stránkách odboru památkové péče https://pamatky.praha.eu. Jako inspirace může sloužit nově vzniklý Manuál pro kultivovanou Prahu (https://kultivovana.praha.eu), který nabízí návod, jak své podnikání vizuálně prezentovat s respektem k hodnotám historického města, a prakticky shrnuje požadavky úřadů, které se k podobě označení provozoven vyjadřují. 

Účelem dotace mohou být jen práce, jejichž provedení bylo schváleno závazným stanoviskem odboru památkové péče Magistrátu hlavního města Prahy v souladu s § 14 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. Dotaci je možno poskytnout na práce zahájené, provedené a dokončené od 1. 11. 2021 do 31. 10. 2022, a to až do výše 200 tisíc korun, maximálně však do 70 % celkových uznatelných nákladů. Žadatelem přitom může být uživatel provozovny v objektu, který je vlastníkem, vypůjčitelem nebo nájemcem provozovny. Podnikatelé si mohou žádat o finanční prostředky ze strany hlavního města Prahy od 15. července do 31. října 2022 s tím, že dotace bude vyplacena v rámci následujícího roku na již zhotovené reklamní označení. Pro žadatele o dotaci jsou pořádány semináře, jejichž termíny jsou uvedeny na webových stránkách odboru památkové péče https://pamatky.praha.eu, případně je možné si s příslušným zaměstnancem odboru domluvit individuální konzultaci.

Označení provozovny by mělo plnit nejen vlastní reklamní funkci, ale svým záměrem by mělo zároveň respektovat architektonické hodnoty dotčené nemovitosti a charakter prostředí Pražské památkové rezervace. Vizuální a estetická kultivace veřejného prostoru uličního interiéru je stěžejním bodem dotačního programu. Označení provozovny by mělo být přínosem jak pro památkový objekt, tak i pro veřejný interiér města a svou formou by mělo přispět k redukci vizuálního smogu (kupř. přizpůsobení označení řetězců památkovému charakteru prostředí změnou velikosti, barevnosti či četnosti loga oproti typovému standardu, intenzitě podsvícení).

Další inspirativní příběhy a rozhovory naleznete v bulletinu MÁME VYBRÁNO, který je přílohou podzimního časopisu PROPAMÁTKY. Ten zasíláme všem členům Klubu PROPAMÁTKY. V tištěné podobě je k dispozici také na úřadech Jihočeského, Středočeského, Plzeňského, Pardubického a Moravskoslezského kraje nebo na Magistrátě města Prahy, on-line lze číst na stránkách www.mamevybrano.cz.

Čtěte také:

Autor: Magistrát hlavního města Prahy

 

odeslat e-mailem vytisknout

zpět na hlavní stranu Na hlavní stranu Pro památky info