PROPAMÁTKY | Zpravodajství

Hlavní strana>>Zpravodajství>>Hlavní město Praha>>Zprávy z regionů>>Obnova soudomí Vikárka na Pražském hradě

Zpravodajství

Hlavní město Praha

zpět

 

Obnova soudomí Vikárka na Pražském hradě

28. 12. 2023 Propamatky.info: Obnovené fasády domů ve Vikářské ulici Obnovené fasády domů ve Vikářské ulici | Foto: POHL cz, a. s. | Licence: Všechna práva vyhrazena PRAHA | Obnova soudomí Vikárka na Pražském hradě vrátila objektům historickou podstatu. Kvalitu akce zaštítil dodavatel stavby, společnost POHL cz, a. s., ve sdružení se společností ID Bohemia stavby, s. r. o., které mají zkušenosti s rekonstrukcemi historických objektů.

Cílem realizace byla památková obnova objektů (čp. 37, 38, 39 a 40) takzvané Vikárky podle návrhu studia Masák & Partner. Rekonstrukce zahrnovala zejména modernizaci restauračního provozu se zázemím, rozšíření funkcí objektu pro potřeby provozu hradu a revitalizaci z hlediska architektonického vyznění v souladu s památkovou péčí. Úpravou prošlo průčelí do Vikářské ulice, kde byla znovu osazena špaletová okna s vnějšími ven otvíravými křídly. Původní materiálové řešení zůstalo nezměněno. Stěny včetně nových příček byly provedeny z cihelného zdiva, stropní konstrukce pak z hurdisek položených na ocelových nosnících a dřevěný krov zůstal stávající. V rámci fasád došlo k očištění štukového povrchu, jeho opravě a následnému scelení. Nesoudržné plochy a prvky byly zpevněny injektáží. Na severní straně části obnovované fasády byla nevhodná cementová omítka nahrazena novou vápennou. Dále se uskutečnily lokální opravy vápenných omítek. Obnovy doznaly také kamenné prvky z pískovce a žuly. U čp. 37 proběhla repase oken a dveří, výjimečně doplněná replikami, u domu čp. 40 byly osazeny historické repliky špaletových oken. V rámci domu čp. 38 se provedla lokální oprava střechy (výměna poškozených tašek, zamazání spár maltou a podobně). U objektů čp. 39 a 40 byl vyměněn kompletní nový střešní plášť.

Rekonstrukce obecně navázala na úpravy provedené v klasicistním stylu, které prokázal stavebněhistorický průzkum. Důraz se kladl na maximální užití tradičních řemeslných postupů. Například pseudorenesanční prvky fasády vystřídal střídmý výraz bez historizujících detailů. V prvním podzemním podlaží zaklenutém plackovými klenbami se nachází společenský sál, v přízemí je umístěný moderně řešený restaurační provoz s klasicistními prvky v barevném pojednání v šedobílém tónu. V prvním patře lze najít výstavní nebo konferenční prostory s množstvím původních obnovených prvků. Uliční parter doplňují kolmé schody se zděným zábradlím vycházející z původní historické fotodokumentace nebo citlivě navržené vývěsní restaurační štíty.

V místě domů se historicky nacházela středověká zástavba a název Vikárka je odvozený od původních obyvatel (vikářů – příslušníků svatovítské kapituly) Vikářské ulice těsně přiléhající k severní straně katedrály sv. Víta. Samotná restaurace Vikárka vznikla v roce 1845 a je historicky spjata s řadou významných hostů, jako byli například Matěj Brouček – hrdina románů Svatopluka Čecha, Jaroslav Vrchlický, Mikoláš Aleš, Luděk Marold, Růžena Jesenská nebo Václav Havel.

Provedené práce byly realizovány v souladu s požadavky a pod dohledem odborníků památkové péče. Obnova aspirovala na ocenění v soutěži Stavba roku 2022. V celém procesu hrála nezanedbatelnou roli zkušenost zhotovitelské společnosti s rekonstrukcemi historických staveb jako například rekonstrukce přízemí pražské Staroměstské radnice, konverze někdejšího plzeňského pivovaru Světovar na robotické centrum, revitalizace interiéru zámku Hluboká nad Vltavou nebo rekonstrukce včetně restaurátorských prací na kamenných prvcích a malbách strakonického hradu.

Zpráva vznikla v rámci mediální spolupráce s redakcí portálu PROPAMÁTKY. Další informace naleznete na stránkách společnosti POHL.

Autor: Kryštof Havlice

Zdroj: POHL cz, a. s.

 

odeslat e-mailem vytisknout

zpět na hlavní stranu Na hlavní stranu Pro památky info