PROPAMÁTKY | Zpravodajství

Hlavní strana>>Zpravodajství>>Hlavní město Praha>>Zprávy z regionů>>Obnova fasády bubenečské třetí Petschkovy vily

Zpravodajství

Hlavní město Praha

zpět

 

Obnova fasády bubenečské třetí Petschkovy vily

20. 1. 2023 Propamatky.info: Obnovená fasáda Obnovená fasáda | Foto: KEIMFARBEN, s. r. o. | Licence: Všechna práva vyhrazena PRAHA | V loňském roce byla provedena kompletní obnova vnějšího fasádního pláště cenné budovy takzvané třetí Petschkovy vily adaptované na Muzeum literatury. V rámci generální rekonstrukce objektu zahrnující obnovu fasády byly použity výrobky společnosti KEIMFARBEN.

Fasády palácového objektu spočívají v kvalitním architektonickém a materiálovém ztvárnění. Ve svém původním detailu, barevnosti a řemeslném provedení mají pro působení stavby a uchování jejího neporušeného průčelí zásadní význam. Omítky s autentickou barevností spoluvytváří architektonický výraz a charakter, kromě toho nesou nemalou dokumentární vypovídací hodnotu. Během obnovy byly v součinnosti s požadavky památkové péče respektovány všechny povrchové struktury včetně původních zdobných detailů a zvolená barevnost odpovídá architektuře a charakteru stavby.

Nejprve došlo k důkladnému očištění podkladů související s odstraněním nesoudržných vrstev a starých disperzních nátěrů. V nejproblematičtějších místech byla aplikována pastózní emulze k eliminaci disperzních a latexových barev na bázi akrylátů KEIM Dispersionsentferner. Následně byla nanesena plněná sol-silikátová fasádní barva pro sjednocení strukturních rozdílů a překrytí vlasových trhlin KEIM Soldalit-Grob. Jako finální nátěr byla použita minerální sol-silikátová barva s vápennou optikou a bez obsahu titanové běloby KEIM Soldalit Arte v okrovém odstínu KEIM Exclusiv č. 9073. Projektantem celkové obnovy stavby byla společnost VPÚ DECO Praha, a. s., a generálním dodavatelem společnost OHLA ŽS, a. s., divize Čechy pod vedením Pavla Bečváře.

Reprezentativně pojatá novobarokní budova takzvaného francouzského stylu (baroka) se zahradou, obecněji známá pod označením jako takzvaná třetí Petschkova vila, byla postavena v letech 1929–1930 podle projektu Maxe Spielmanna, přičemž původní plány jsou datovány již rokem 1924. Objekt obdélníkového půdorysu má čtyři nadzemní a jedno podzemní podlaží a mansardovou střechu krytou břidlicovými šablonami. Na fasádě jsou hojně zachované hodnotné fasádní prvky zahrnující okna, římsy, balustrády, bosáže nebo mramorové parapetní desky. Dílčí stavební úpravy objektu proběhly v letech 1939–1940 pro tehdejší potřeby německé okupační armády. V letech 1958–1959 došlo k zásadní a necitlivé přestavbě pro účely čínského velvyslanectví, které zde sídlilo až do roku 1989. Od roku 2002 byla budova nevyužívaná a v roce 2006 vilu převzal Památník národního písemnictví pro své budoucí sídlo. V říjnu letošního roku bylo v místě pro veřejnost otevřeno Muzeum literatury.

Zpráva z Katalogu služeb vznikla v rámci mediální spolupráce s redakcí portálu PROPAMÁTKY. Reference, dokumenty, certifikáty a další informace naleznete na stránkách společnosti KEIMFARBEN, která je odborným partnerem portálu PROPAMÁTKY, nebo v KATALOGU SLUŽEB. K tématu více ve zprávě ROZHOVOR | SE ZDEŇKEM FREISLEBENEM O VZNIKU MUZEA LITERATURY.

Autor: Kryštof Havlice

Zdroj: KEIMFARBEN, s. r. o.

 

odeslat e-mailem vytisknout

zpět na hlavní stranu Na hlavní stranu Pro památky info