PROPAMÁTKY |

Hlavní strana>>Zpravodajství>>Hlavní město Praha>>Zprávy z regionů>>MÁME VYBRÁNO | Benefiční aukce jako možnost podpory při financování památek

Zpravodajství

Hlavní město Praha

zpět

 

MÁME VYBRÁNO | Benefiční aukce jako možnost podpory při financování památek

24. 5. 2018 Propamatky.info: Téma benefiční aukce otevřelo živou diskuzi a přineslo řadu praktických doporučení. Téma benefiční aukce otevřelo živou diskuzi a přineslo řadu praktických doporučení. | Foto: Adéla Bachtíková | Licence: Všechna práva vyhrazena PRAHA | V refektáři dominikánského kláštera v Praze se v loňském květnu sešli účastníci šestého ročníku konference o financování památek. Přinášíme to nejpodstatnější z druhé panelové diskuze, jejímž předmětem byly zkušenosti pořadatelů s benefičními aukcemi.

Do debaty se zapojili Michaela Kreuterová, ředitelka fundraisingu z Nadace VIA, Marek a Jana Roštíkovi ze spolku Svět podle Jakuba, který se snaží zachránit varhany pro kostel sv. Barbory v Manětíně, a Dagmar Petrovická, programová manažerka společnosti Cesty skla. Moderátorem debaty byl Jakub Vopelák z organizace Business leaders forum.

Kolik aukcí jste pořádali a jaký byl jejich finanční výnos?
Ptal se v úvodu Jakub Vopelák panelistů. Michaela Krauterová uvedla, že dobročinné aukce pořádá Nadace VIA již 10 let a podporuje dvě hlavní oblasti – rozvoj filantropie a místních komunit. Pomáhají opravovat i drobné památky. Poslední aukce vynesla 2,9 milionu korun. Spolek Svět podle Jakuba, kde působí Jana a Marek Roštíkovi, nazval projekt Na plzeňské paletě. Celkem 70 výtvarníkům rozdali malířské palety, na něž umělci tvořili svá díla, která se následně vystavila a dražila. Ze dvou aukcí se podařilo za tyto artefakty získat 175 tisíc korun. Dagmar Petrovická ze společnosti Cesty skla sdělila, že aukce, které organizace pořádá, se zaměřují na ateliérové sklo od našich i zahraničních výtvarníků. Naposledy se sešlo 50 děl, z nichž 25 se vydražilo. Po odečtení nákladů činil výnos 80 tisíc korun, které putovaly na podporu vzdělávání dětí v Centru sklářského umění Sázavy.

Od nápadu k realizaci
„Svět podle Jakuba jsme založili prioritně na podporu studentů hudby, ale varhany a jejich obnova se nám jako téma líbilo. Aukce není u nás pouze o výběru peněz, ale především o práci se studenty,“ sdělila Jana Roštíková. Celkem připravili devět výstav a celková příprava na finální dvě aukce trvala bezmála rok. „Našli jsme schopného moderátora, vybrali jsme místo konání – Český rozhlas Plzeň, který napomohl i k propagaci celého projektu,“ chválila si spolupráci Jana Roštíková.

Kolik času jste potřebovali a kolik lidí se mu věnovalo?
„Od nápadu k realizaci uběhlo asi 10 měsíců, z čehož tři byly velmi intenzivní. Díla jsme od výtvarníků získávali formou daru. Některá vznikla přímo v našem centru v rámci uměleckých rezidencí,“ doplnila Jana Roštíková. Michaela Kreuterová zmínila, že s Nadací VIA začínali s dražbou moravských vín. První výtěžek byl „pouhých“ 150 tisíc korun. „Neměli jsme účastníky vůbec zmapované, ale postupně jsme získávali kontakty na další zajímavé lidi, mezi nimiž jsme našli vždy někoho, kdo poskytl větší dar,“ dodala. To je důležité, při aukcích se mohou identifikovat noví dárci a zároveň samotná akce má rozměr zajímavého PR.

Jaké jsou potřebné kroky před vypuknutím aukce?
Marek Roštík doporučil oslovit slavná jména, umělce, kteří přitáhnou pozornost. Zásadní je pak vytvořit početnou skupinu koupěchtivých lidí, kteří mají peníze a jsou ochotni je investovat do umění. „Důležitá je i propagace projektu, která by neměla postrádat příběh, aby se v něm lidé vyznali a mohli sledovat nosnou myšlenku,“ doplnila Jana Roštíková.

Kde a jak získat účastníky aukce?
„To je patrně to nejtěžší. Na aukci jsme zvali výtvarníky často přes společné známé. Objevovali se ale i galeristé, kteří nakupovali díla do svých sbírek. Velkým přínosem a zkušeností byla spolupráce s aukčním domem Dorotheum, který pořádá největší aukce skla v rámci České republiky. Měli jsme tak za sebou velkou instituci se zkušenostmi,“ uvedla Dagmar Petrovická.

Kolik hostů na aukci skutečně něco vydraží a díla zakoupí?
Podle Michaely Kreuterové se obvykle z 200 lidí do dražby zapojí asi 70 lidí, z toho přes 30 si umělecké předměty skutečně vydraží. Podobnou zkušenost potvrdil i Marek Roštík, který sdělil, že na jejich aukcích díla vydražila asi třetina lidí. „U nás dražilo 20 lidí, ale stalo se, že jeden člověk vydražil i tři nebo čtyři díla v jeden den,“ dodala Dagmar Petrovická.

Jaké zajímavé umělecké předměty se licitovaly?
„Naši kolegové měli jednou takový bláznivý nápad, kdy se dražilo „NIC“. A to Nic se vydražilo za 260 tisíc korun. Jinak se našich přiznivců a dárců ptáme, o jaká díla by měli zájem. Vloni jsme například vydražili dobrovolnický den s Nadací VIA za 200 tisíc korun,“ přidala svou zkušenost Michaela Kreuterová. „Jinou zajímavostí byla dražba zážitku – večeře s majiteli sítě restaurací v Praze, kterou oni sami připraví,“ upřesnila Michaela Kreuterová.

Co s uměleckými díly, která se nevydraží?
Dagmar Petrovická zmínila, že je dobré v rámci projektu postavit internetový portál, kde se díla mohou zpeněžit i po skončení aukce v průběhu celého roku. Na internetu a za konkrétní cenu již bez aukce nabízí neprodané umělecky ztvárněné palety také Jana a Marek Roštíkovi, stejně jako na dalších akcích, které v kostele sv. Barbory v Manětíně pořádají.

Jak propojujete aukci s dalšími aktivitami na poli získávání finanční podpory?
„Před aukcí se soustředíme na lidi, které chceme oslovit a pozvat, aby byl výnos co možná nejvyšší. Nejzajímavější z nich se pak snažíme poznat a potkat osobně i při dalších příležitostech. Často se z těchto lidí stávají dárci i později,“ uvedla Michaela Kreuterová.

Tichá aukce
Během aukce není kapacita moderátora i účastníků neomezená. Proto se někdy přistupuje současně i k takzvané tiché aukci, která se koná ve vedlejší místnosti bez moderátora. „Vyvolávací cena je napsaná a lidé píší výši částky v přesně daném čase. Tímto způsobem se celkový výnos může zajímavě navýšit,“ sdělila Michaela Kreuterová

Účastníci aukce a jejich motivace
Na aukcích se objevují jak lidé, kteří pořadatelskou organizaci dobře znají a chtějí ji především pomoci, a pak také například galeristé nebo sběratelé díla konkrétního umělce. „Nás překvapil zájem o mladé umělce a studenty, kdy se jejich děl prodalo více než renomovaných autorů,“ řekla Dagmar Petrovická. Spolek Svět podle Jakuba do dalšího ročníku aukce dokonce oslovil osm studentů fakulty umění a designu, protože je o díla studentů zájem.

Doporučení závěrem
Panelisté se shodli na několika doporučeních pro ty, kteří by o benefiční aukci jako zajímavé formě k získání finančních prostředků uvažovali. Především kladli důraz na pohotového moderátora, kvalitní výběr uměleckých děl, oslovení správné cílové skupiny, která je ochotna investovat. Zazněla i zkušenost „dražby po samotné aukci“, kdy se „draží“ pouze určitá částka, která je určena na podporu pořádající organizace. A především začít s přípravou celého projektu včas a nepodcenit jeho propagaci.

Více informací o projektu a program letošní konference včetně panelových diskuzí naleznete na stránkách MÁME VYBRÁNO.

Autor: Zbyněk Konvička

 

odeslat e-mailem vytisknout

zpět na hlavní stranu Na hlavní stranu Pro památky info