PROPAMÁTKY | Zpravodajství

Hlavní strana>>Zpravodajství>>Hlavní město Praha>>Tipy a inspirace>>Výstava betlémů a medailí

Zpravodajství

Hlavní město Praha

zpět

 

Výstava betlémů a medailí

25. 12. 2023 Propamatky.info: Plakát výstavy betlémů a medailí Plakát výstavy betlémů a medailí | Foto: Česká numismatická společnost, z. s. | Licence: Všechna práva vyhrazena PRAHA | V ambitech Strahovského kláštera je k vidění přehlídka cenných historických jesliček a medailí, jejichž restaurování provedla společnost BRADNA RESTAUROVÁNÍ, s. r. o., která je odborným partnerem portálu PROPAMÁTKY. Výstava trvá do 4. února 2024.

Přehlídku pořádá Královská kanonie premonstrátů na Strahově, Dům betlémů a Česká numismatická společnost k 800. výročí betlémářské tradice. Představeno je 90 betlémů, které jsou nejen výstavou sošek a scén. Každý z nich je zároveň osobitým vypravěčem příběhů a dokladů kultury místa, odkud pochází. Od prostých dřevěných figurek až po detailně propracované modely s osvětlením či pohyblivými prvky jsou svědectvím dovedností a talentu po celém světě.

Na medailích se vánoční motivy objevují jen zřídka. O to zajímavější jsou například renesanční medaile z Jáchymova. Tato drobná dílka jsou na rozdíl od běžně ražených mincí a medailí odlévaná a zobrazují biblické výjevy narození Ježíška. Vznikaly po roce 1533 a sloužily jako takzvané svátostky, cenné dary nebo vánoční oltáříky. Vystavené medaile příbramských betlémářů zobrazují jesličky stavěné v kostelech v Příbrami a jejím sousedství. Na některých lze najít také notový záznam tradičních vánočních písní. Kombinace vyobrazení svatostánku na líci a příslušného vánočního betlému na rubu představuje zajímavou sběratelskou sérii. Kromě této řady emituje řezbář a předseda spolku Příbramští betlémáři Ján Chvalník vánoční medaile i k životním jubileím a jiným výročím. Zvláštní kapitolou jsou medaile vydané přímo ve městě Betlémě, jejichž výtvarné pojetí je tradiční.

Stavění betlémů je zvyk spojený s osobou sv. Františka z Assisi, který nechal v roce 1223 sloužit v italském Grecciu mši, během níž zinscenoval vůbec první živý betlém. Šířeji se tradice začala objevovat po tridentském koncilu v polovině 16. století. Nejprve byla vázána na kostelní interiéry, v domácnostech se betlémy objevily až koncem 18. století. Na našem území předchází stavění betlémů vyobrazení Kristova narození na medailích, z nichž první byla patrně odlita v roce 1533 v Jáchymově. V kremnické mincovně byla vánoční medaile odlita po roce 1530. Medaile se tak staly předchůdci českých a moravských betlémů. V roce 1562 byly postaveny první jesličky s Jezulátkem v pražském jezuitském kostele sv. Klimenta na Starém Městě. Jezuité se tímto obyčejem snažili věřícím přiblížit a umožnit tak prožití Kristova narození.

Více informací naleznete na stránkách DŮM BETLÉMŮ a NUMISMATICI.CZ. Expozice je přístupná do 4. února 2024. Zpráva z Katalogu služeb vznikla v rámci mediální spolupráce s redakcí portálu PROPAMÁTKY. Více bližších informací naleznete na stránce BRADNA.EU nebo také v KATALOGU SLUŽEB.

Autor: Kryštof Havlice

Zdroj: BRADNA RESTAUROVÁNÍ, s. r. o.

 

odeslat e-mailem vytisknout

zpět na hlavní stranu Na hlavní stranu Pro památky info