PROPAMÁTKY | Zpravodajství

Hlavní strana>>Zpravodajství>>Hlavní město Praha>>Tipy a inspirace>>Praha slaví výročí 30 let na Seznamu světového dědictví

Zpravodajství

Hlavní město Praha

zpět

 

Praha slaví výročí 30 let na Seznamu světového dědictví

8. 11. 2022 Propamatky.info: Před 30 lety byla Praha zapsána mezi UNESCO památky. Před 30 lety byla Praha zapsána mezi UNESCO památky. | Foto: Magistrát hl. m. Prahy | Licence: Všechna práva vyhrazena PRAHA | Historické centrum Prahy je již 30 let zapsáno na Seznam světového dědictví UNESCO. Odbor památkové péče Magistrátu hl. m. Prahy ve spolupráci s Institutem plánování a rozvoje hl. m. Prahy k tomuto výročí uspořádá konferenci s mezinárodní účastí.

Hlavní město Praha plánuje výročí vstupu historického centra do prestižní společnosti připomenout setkáním, které se uskuteční 24. listopadu v budově Centra architektury a městského plánování (CAMP, Vyšehradská 2075, Praha) při Institutu plánování a rozvoje. Ten bude participovat i na celkové organizaci konference, především na zajištění obsahové náplně programu orientovaném především na české odborníky a publikum. Součástí programu jsou však i příspěvky zahraničních odborníků, kteří se podělí jednak o zkušenosti s transformací tzv. brownfieldů, jednak o zkušenosti s aplikací speciálních studií vyhodnocujících dopady rozvoje města na stávající památkově chráněná území. V plánovaných tematických blocích se budou dále řešit aktuální problémy, které na péči o kulturní dědictví dopadají v důsledku celosvětové situace – především úbytek finančních prostředků spojených s důsledky pandemie a dočasným poklesem cestovního ruchu. V neposlední řadě bude diskutována obecná problematika nadnárodních programů ochrany památek v ČR, tedy systémy a dohody, kterými UNESCO chrání přírodní lokality, v tomto případě především program Člověk a biosféra, a kulturní dědictví nehmotné či písemné povahy, tedy program Paměť světa.

V rámci konference bude připomenuto ještě jedno významné výročí celosvětové spolupráce v oblasti ochrany a péče o kulturní dědictví – v roce 1972 byla totiž ratifikována Úmluva o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví, letos tak od tohoto počinu uplyne právě 50 let. Úmluva je dodnes významným a platným dokumentem s nadčasovou platností.

Pražská památková rezervace patří rozlohou k největším chráněným územím na světě. Z toho pramení celá řada otázek spojených s památkovou ochranou, které musí místní samospráva ve spolupráci s orgány státní správy řešit. Právě možnost vést otevřený dialog o ochraně kulturního dědictví v dynamicky se rozvíjejícím městě je hlavním důvodem, pro který Praha volí tento formát oslavy. Vzniká tak platforma, na které lze odpovídat na soudobé výzvy a přitom ochránit hodnoty minulosti. Počet účastníků konference je omezen, ovšem zájemci se mohou účastnit také on-line, stream konference bude možno sledovat na příslušném YouTube kanále v české i anglické verzi.

Pro registraci k prezenční či on-line účasti a pro další informace o konferenci se obracejte na e-mail: karel.kucera@praha.eu nebo se podívejte na PORTÁL HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY. Zpráva byla připravena v rámci mediální spolupráce.

Autor: Karel Kučera

Zdroj: Magistrát hl. m. Prahy

 

odeslat e-mailem vytisknout

zpět na hlavní stranu Na hlavní stranu Pro památky info