PROPAMÁTKY |

Hlavní strana>>Zpravodajství>>Hlavní město Praha>>Tipy a inspirace>>Praha hledá nové památkáře

Zpravodajství

Hlavní město Praha

zpět

 

Praha hledá nové památkáře

29. 7. 2019 Propamatky.info: Magistrát hlavního města Prahy sídlí v budově Nové radnice na Mariánském náměstí. Magistrát hlavního města Prahy sídlí v budově Nové radnice na Mariánském náměstí. | Foto: VitVit - Wikimedia Commons | Licence: CC-BY-SA 3.0 PRAHA | Máte blízký vztah k památkám a jejich ochraně? Možná právě vás hledá Magistrát hlavního města Prahy na dvě pozice – architekta/památkáře a specializovaného územního pracovníka – architekta. Své přihlášky můžete zasílat do 30. srpna 2019.

Plný úvazek na dobu neurčitou je vhodný i pro absolventy škol. Hlavní náplní práce bude výkon státní správy v přenesené působnosti v oblasti státní památkové péče. Zejména se jedná o vydávání závazných stanovisek o přípustnosti či nepřípustnosti provedení prací na legislativně chráněných objektech, k již realizovaným stavebním úpravám nebo vyjádření k přemístění staveb, které jsou kulturními památkami, a k trvalému přemístění movité památky z veřejně přístupného místa.

Budete se také vyjadřovat k návrhům na prohlášení nebo zrušení prohlášení věci za kulturní památku, zpracovávat podklady pro územní rozhodnutí o ochranném pásmu, účastnit se místních šetření a dozoru dle zákona. Posuzovat budete i urbanistické vazby v rámci pražské památkové rezervace a památkových zón, uplatňovat stanoviska k územně plánovací dokumentaci pro oblast, ve které je státem chráněná nemovitost nebo území, či zpracovávat podklady pro uložení pokuty za spáchání přestupku. Nedílnou součástí vaší agendy bude rovněž monitorování stavu konkrétních objektů.

Mezi osobnostními předpoklady magistrát preferuje komunikační dovednosti, dobré vyjadřovací schopnosti v mluveném i písemném projevu, samostatnost a zodpovědnost, zkoušku odborné způsobilosti a zvláštní odborné způsobilosti. Přihlášku s požadovanými doklady je nutno doručit v uzavřené obálce tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději dne 30. srpna 2019 v podatelně Magistrátu hlavního města Prahy, Jungmannova 35/29, 111 21 Praha 1.

Bližší informace naleznete v přílohách včetně přihlášky a na kariérních stránkách MAGISTRÁTU HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY. Mediálním partnerem je portál PROPAMÁTKY.

Autor: Zbyněk Konvička

Zdroj: Magistrát hlavního města Prahy

 

odeslat e-mailem vytisknout

zpět na hlavní stranu Na hlavní stranu Pro památky info