PROPAMÁTKY |

Hlavní strana>>Zpravodajství>>Hlavní město Praha>>Tipy a inspirace>>Pokračování knihy o vesnických památkových rezervacích a zónách Prahy

Zpravodajství

Hlavní město Praha

zpět

 

Pokračování knihy o vesnických památkových rezervacích a zónách Prahy

6. 6. 2021 Propamatky.info: Obálka knihy Obálka knihy | Foto: Magistrát hl. m. Prahy | Licence: Všechna práva vyhrazena PRAHA | Vesnice a osady na území Velké Prahy s památkami slohové a lidové architektury II. je pokračováním publikace Martina Čerňanského a Lubomíra Procházky. Vznikla k výročí ustavení plošně památkově chráněných území se soubory lidové architektury v Česku.

Kniha navazuje na první část projektu zaznamenanou ve stejnojmenné publikaci Vesnice a osady na území Velké Prahy s památkami slohové a lidové architektury I. z roku 2016. Stěžejním úkolem druhého dílu byla aktualizace současného stavu vybraných vesnických sídel na území hlavního města. Jednalo se o 18 lokalit s objekty lidového stavitelství. Autoři se soustředili opět na sídla rozličného původu a vývoje, stupně zachování, památkové ochrany a rovněž polohy. Zastoupeny jsou Butovice, Jinonice, Lysolaje, Nebušice, Nedvězí, Řeporyje, Řepy, Vinoř, Čertousy, Hájek, Horní Počernice, Chvaly, Liboc, Přední Kopanina, Satalice, Velká Ohrada, Vokovice a Zadní Kopanina. Publikaci vydalo hlavní město Praha, odbor památkové péče Magistrátu hl. m. Prahy.

Základní použitou metodou autorského kolektivu byl plošný terénní průzkum, doplněný studiem historických map stabilního katastru a předešlých výzkumů. Textová část je členěna do několika kapitol zahrnujících základní identifikační údaje, charakteristiku krajiny a osídlení, urbanistický vývoj sídelního útvaru, charakteristiku stavebního fondu, celkové zhodnocení včetně památkové ochrany, zásady ochrany a limity rozvoje území a prameny, literaturu a archivní fondy. V úvodu každé kapitoly jsou například stručně zmíněny místní názvy, historická držba i nalezené monogramy a vročení, které čtenáři poslouží k ilustraci lokality v místopisném a dějinném kontextu. Soupis doprovází široké spektrum historických a současných fotografií a výřezů z plánů.

Kniha je neprodejná, odborné a laické veřejnosti je k dispozici především prostřednictvím knihoven. Pro vážné zájemce je možné kontaktovat Radku Žižkovou, tel. 236003127, Magistrát hl. m. Prahy, odbor památkové péče, Jungmannova 35/29, 2. patro, kancelář 273.

Autor: Kryštof Havlice

 

odeslat e-mailem vytisknout

zpět na hlavní stranu Na hlavní stranu Pro památky info