PROPAMÁTKY | Zpravodajství

Hlavní strana>>Zpravodajství>>Hlavní město Praha>>Tipy a inspirace>>Konference | Kámen, město, papír – Res publica | výzva pro přednášející

Zpravodajství

Hlavní město Praha

zpět

 

Konference | Kámen, město, papír – Res publica | výzva pro přednášející

3. 4. 2024 Propamatky.info: Pozvánka na konferenci Pozvánka na konferenci | Foto: Galerie hlavního města Prahy | Licence: Všechna práva vyhrazena PRAHA | Galerie hlavního města Prahy pořádá konferenci o komemorativních dílech ve veřejném prostoru z doby porevoluční ve středu 22. května. Zájemci se mohou hlásit a současně posílat své příspěvky nejpozději do 10. dubna.

Setkání se bude pokoušet najít odpovědi na otázky: Jaká témata, jaké události a jaké osobnosti je potřeba připomínat ve veřejném prostoru ve 21. století? Jedním z inspirativních příkladů v našem uvažování o proměnách pomníků je Dům matky a Dům syna od Johna Hejduka, který dnes stojí na Alšově nábřeží. Plastiku, která byla inspirována básní Davida Shapira Pohřeb Jana Palacha (1969), věnoval autor Praze a československému lidu v roce 1991. Tato ikonická dvojice objektů nebyla původně zamýšlena jako pomník, ale jako autonomní umělecké dílo bez vzpomínkové funkce. Přesto byly původní modely House of the Suicide a House of the Suicide Mother (1991) převedeny v rámci revitalizace nábřeží v roce 2015 do trvalé podoby jako Pomník Janu Palachovi, který studoval na nedaleké Filozofické fakultě.

Tyto proměny statusu díla, jejich možné „zpomníkovatění“ či uvažování o jejich trvanlivosti a o osobách nebo momentech, na které vzpomínají, nás vedou k mnoha otázkám. Jací aktéři vstupují do procesů výběru, zhodnocení a umisťování pomníků? Jaká je geneze a okolnosti jejich vzniku? Jaký je v současnosti systém zadávání a umisťování nových pomníků ve veřejném prostoru? Co by se s pomníky mělo stát, pozbydou-li své politické či společenské relevance? Proč si pod pojmem „umění ve veřejném prostoru“ představíme hlavně pomníky? A proč česká společnost pomníky – od těch uctívajících významné osobnosti, oběti národních a globálních tragédií po lokální pocty slavným rodákům – tak zbožňuje?

Konference je určena pro odborníky z oblasti kunsthistorie, památkáře, aktivisty, architekty, vetřelce a volavky, predátory a plameňáky (tj. výtvarné umění ve veřejném prostoru v Československu v období normalizace).

Pořadatelé vyzývají zájemce o aktivní účast k zaslání návrhu příspěvku v podobě anotace v rozsahu max. 800 znaků a stručného životopisného medailonu (max. 400 znaků) prostřednictvím tohoto formuláře.

Předpokládaná délka vystoupení je 20–30 minut. Honorář činí 2 000 korun za přednesený příspěvek plus 5 000 Kč za příspěvek do on-line sborníku (textová podoba, 8–10 normostran). Příspěvek do sborníku není povinný. Zájemci se mohou hlásit a současně posílat své příspěvky nejpozději do 10. dubna 2024.

Dotazy můžete směřovat na Agátu Hošnovou na e-mail: agata.hosnova@ghmp.cz.

Bližší informace naleznete na stránkách GALERIE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY. Mediálním partnerem je portál PROPAMÁTKY.

Autor: Zbyněk Konvička

Zdroj: Galerie hlavního města Prahy

 

odeslat e-mailem vytisknout

zpět na hlavní stranu Na hlavní stranu Pro památky info