PROPAMÁTKY |

Hlavní strana>>Zpravodajství>>Hlavní město Praha>>Tipy a inspirace>>Byl zahájen projekt na stavbu svatovítských varhan

Zpravodajství

Hlavní město Praha

zpět

 

Byl zahájen projekt na stavbu svatovítských varhan

23. 6. 2014 Propamatky.info: Svatovítská katedrála – interiér Svatovítská katedrála – interiér | Foto: Aconcaqua - Wikimedia Commons | Licence: CC-BY-SA 3.0 PRAHA | V neděli 15. června během slavnosti sv. Víta, kdy bylo připomenuto 670. výročí položení základního kamene Svatovítské katedrály a povýšení pražského biskupství na arcibiskupství, vyhlásil pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka zahájení projektu stavby nových varhan pro Svatovítskou katedrálu.

„Chceme navázat na to, co bylo vykonáno v posledních několika letech: katedrála je opatřena novým osvětlením a novou elektroinstalací. To vše se podařilo především díky dárcům, jednotlivcům nebo firmám. Věřím, že i stavbu varhan se podaří uskutečnit touto cestou. Pozváni jsou všichni – i jednotlivci budou moci sponzorovat třeba malou píšťalu. Jednou pak budou moci říct svým dětem a vnukům, že i jejich rodina se takto na výstavbě katedrály podílela. Převážnou váhu financování však ponese církev a velké firmy, protože se jedná o částku v řádu desítek milionů korun,“ řekl kardinál Dominik Duka. Projekt přijali za svůj všichni držitelé klíčů od korunovačních klenotů, kteří se zavázali bdít nad stavem katedrály svěřené nám všem do společné péče. O finanční stránku projektu bude pečovat Nadační fond Svatovítské varhany. Číslo účtu, na který je možné přispět: 2109930876/2700, UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Současné Mölzerovy romantické varhany na Wohlmutově kruchtě v transeptu katedrály nad chórovou kaplí jsou zvukově dostačující pouze pro starou část. Od dostavby katedrály v roce 1929 proto byly učiněny již tři pokusy postavit nový nástroj, který by zvukově zaplnil prostor celé dostavěné katedrály. Pro tento účel byl vystavěn velký novogotický kůr nad hlavním vchodem s rozetou, kterou navrhl František Kysela a námět na téma stvoření světa vytvořil biskup Antonín Podlaha, člen Jednoty pro dostavbu chrámu sv. Víta v Praze. Rozeta, která zůstane nezakryta, může vytvořit spolu s novými varhanami velmi působivé harmonické souznění. Díky novým varhanám se zdejší liturgie stane ještě intenzivnější a pražská katedrála se tak definitivně zařadí do rodiny evropských katedrál, které jsou hlavními centry duchovního a kulturního dědictví celého světa. Majestátní nástroj bude moci být v 21. století definitivní tečkou za dostavbou katedrály.

Více informací naleznete na stránkách SVATOVÍTSKÉ VARHANY

Autor: Aleš Pištora, Zbyněk Konvička

Zdroj: Arcibiskupství pražské

 

odeslat e-mailem vytisknout

zpět na hlavní stranu Na hlavní stranu Pro památky info