PROPAMÁTKY | Zpravodajství

Hlavní strana>>Zpravodajství>>Hlavní město Praha>>Tipy a inspirace>>Barokní podvečery zahájí koncert v dominikánském klášteře

Zpravodajství

Hlavní město Praha

zpět

 

Barokní podvečery zahájí koncert v dominikánském klášteře

15. 9. 2023 Propamatky.info: Dějištěm festivalových koncertů bude i Břevnovský klášter. Dějištěm festivalových koncertů bude i Břevnovský klášter. | Foto: Petra Hajská | Licence: Všechna práva vyhrazena PRAHA | Podzimní řada 23. ročníku Barokních podvečerů začíná 16. října v dominikánském klášteře. Další koncerty se odehrají v Břevnovském klášteře a v kostele svatých Šimona a Judy. Letos je festival zaměřen na barokního skladatele Georga Philippa Telemanna (1681–1767).

Dramaturgie 23. ročníku Barokních podvečerů bude zaměřena nejen na tvorbu velikána Telemanna, ale rovněž na jeho německé, italské a francouzské současníky. Telemann patří mezi nejplodnější barokní skladatele a svojí tvorbou zasáhl snad všechny soudobé hudební žánry, světské i duchovní. Ve svém díle se nechal inspirovat různými národními styly, k čemuž mu jeho bohatý život přinesl četné podněty. Nalezneme zde inspiraci lidovou polskou hudbou, mistrně pak spojil francouzský šarm a italskou virtuozitu a je jedním z předních tvůrců v tzv. smíšeném stylu, který následovali mnozí další barokní skladatelé.

Telemann po studiích na lipské univerzitě působil v několika centrech: nejprve na dvoře hraběte Promnitze v Sorau v Dolní Lužici, kde byla velmi oblíbená francouzská hudba a skladatel tam složil množství instrumentálních kusů. I později o svých koncertech ostatně psal, že mají „vůni Francie“. Instrumentální hudbě se hojně věnoval i během svého působení u saského vévody v Eisenachu, odtud po čtyřech letech odešel do Frankfurtu nad Mohanem na pozici městského ředitele hudby. Svoji hudební kariéru pak završil v severoněmeckém Hamburku, kde od roku 1721 až do své smrti působil jako ředitel hudby pěti hlavních kostelů a zapojil se také do provozu tamní opery. Během svého působení se hojně věnoval duchovní tvorbě, jeho nejčetnějšími díly jsou duchovní kantáty – zkomponoval jich přes 1 700, celkem 20 celoročních cyklů, z nichž 12 se dochovalo do dnešní doby.

Telemann byl zdatným obchodníkem a propagátorem své hudby, což umožnilo její známost napříč evropskými centry. V roce 1728 založil jako již vážený hudebník zodpovědný za hned několik hudebních provozů v hanzovním městě Hamburku první německé hudební periodikum Der getreue Musik-Meister. Na pozvání pařížské honorace pak strávil skladatel v této metropoli dokonce osm měsíců na přelomu let 1737 a 1738, čehož využil k vydání druhé řady svých kvartetů.

Koncertní řada představí různé aspekty Telemannovy tvorby v kontextu jeho současníků a přátel, kteří jsou zároveň významnými zástupci barokní hudby hlavních evropských kulturních center.

Bližší informace o programu najdete na stránkách BAROKNÍ PODVEČERY. Mediálním partnerem je portál PROPAMÁTKY.

Autor: Zbyněk Konvička

Zdroj: Collegium Marianum - Týnská škola

 

odeslat e-mailem vytisknout

zpět na hlavní stranu Na hlavní stranu Pro památky info