PROPAMÁTKY |

Hlavní strana>>Zpravodajství>>Hlavní město Praha>>Hlavní město Praha>>Vyšel sborník z konference STOP: Dřevo a opravy historických budov

Zpravodajství

Hlavní město Praha

zpět

 

Vyšel sborník z konference STOP: Dřevo a opravy historických budov

17. 12. 2016 Propamatky.info: Nový sborník Společnosti pro technologie ochrany památek – STOP se týká problematiky dřeva a obnovy dřevěných součástí historických objektů. Nový sborník Společnosti pro technologie ochrany památek – STOP se týká problematiky dřeva a obnovy dřevěných součástí historických objektů. | Foto: Kryštof Havlice | Licence: Všechna práva vyhrazena ČESKÁ REPUBLIKA | Společnost pro technologie ochrany památek – STOP po svém letošním prosincovém semináři týkajícím se obnovy dřevěných prvků historických objektů s podtitulem Průzkumy, poškození, sanace, úpravy vydala tištěný sborník obsahující všech sedm přednesených příspěvků.

Společnost STOP od svého počátku v roce 1994 pořádá setkání, vydává sborníky, odborné monografie, Ročenky STOP nebo Zpravodaj STOP s hlavním cílem zprostředkovat pravidelný kontakt pracovníků památkové péče, technologů konzervace památek, projektantů a ostatních pracovníků organizací, které opravu památkových objektů provádějí. Konkrétní témata reflektují zpravidla nejpalčivější problémy v oblasti ochrany kulturního dědictví, přičemž ochrana dřevěných prvků je bezesporu jedním z nich.

V aktuálním sborníku je zastoupena pestrá škála referátů dotýkajících se přímo praxe. Z tohoto důvodu byla do programu semináře, respektive obsahu sborníku zařazena jednotlivá témata pohledem pracovníka památkové péče, zástupce metodického pracoviště, vývojového pracovníka v oblasti dřevařství, soudního znalce, restaurátora, zástupce výrobce nebo technologa z Vysoké školy chemicko-technologické v Praze. Je samozřejmé, že oblast ochrany dřeva je téma natolik bezbřehé, že nelze celou problematiku postihnout v jediném sborníku. Společnost STOP se však tématu věnuje dlouhodobě a v určitých cyklech se vrací k jednotlivým typům dřevěných konstrukcí.

Obsah sborníku:

  • Úvodní slovo | Pavel Jakoubek, člen společnosti STOP
  • Specifikace obnovy dřevěných prvků u památek | Ondřej Ševců, Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Praze
  • Obvyklé problémy s rekonstrukcí dřevěných prvků z pohledu dřevařské techniky a technologie | Marek Polášek, Výzkumný a vývojový ústav dřevařský, Praha a společnost WOODEXPERT 
  • Průzkumy dřevěných konstrukcí napadených biologickými škůdci a zkušenosti s jejich sanací | Jaroslav Klán, soudní znalec v oboru stavebnictví a zdravotnictví
  • Rozvlákňování dřeva v důsledku aplikace protipožárních nátěrů na bázi amonných solí | Irena Kučerová, Václava Antušková, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
  • Posuzování stavu starých oken, limity jejich oprav | Vojtěch Adámek, restaurátor
  • Nátěry dřeva při obnově historických objektů. Co se osvědčilo, čeho se vyvarovat | Michal Čech, společnost H-Color 
  • Sanace dřeva pomocí mikrovln a horkého vzduchu. Zkušenosti, vhodnost použití, limity | Andrea Nasswettrová, společnost Thermo Sanace – Metodické pracoviště v Brně

Zájemci si nový sborník mohou objednat na stránkách STOP. Více informací o Společnosti pro technologie ochrany památek naleznete také v KATALOGU SLUŽEB. Mediálním partnerem je portál PROPAMÁTKY.

Autor: Kryštof Havlice, Zbyněk Konvička

Zdroj: Společnost pro technologie ochrany památek - STOP

 

odeslat e-mailem vytisknout

zpět na hlavní stranu Na hlavní stranu Pro památky info