PROPAMÁTKY |

Hlavní strana>>Zpravodajství>>Hlavní město Praha>>Hlavní město Praha>>Vyšel sborník z konference STOP: Aplikace barev v památkové praxi

Zpravodajství

Hlavní město Praha

zpět

 

Vyšel sborník z konference STOP: Aplikace barev v památkové praxi

3. 11. 2017 Propamatky.info: Nový sborník Společnosti pro technologie ochrany památek – STOP – se týká aplikace barev v památkové praxi. Nový sborník Společnosti pro technologie ochrany památek – STOP – se týká aplikace barev v památkové praxi. | Foto: Společnost pro technologie ochrany památek – STOP | Licence: Všechna práva vyhrazena ČESKÁ REPUBLIKA | Společnost pro technologie ochrany památek – STOP – po svém letošním říjnovém semináři v Praze zaměřeném na aplikaci barev v památkové praxi s podtitulem Sondy, vzorky, materiály vydala tištěný sborník obsahující všech pět přednesených příspěvků.

Společnost STOP od svého počátku v roce 1994 pořádá setkání, vydává sborníky, odborné monografie, ročenky nebo zpravodaje s hlavním cílem zprostředkovat pravidelný kontakt pracovníků památkové péče, technologů konzervace památek, projektantů a ostatních pracovníků organizací, které opravu památkových objektů provádějí. Konkrétní témata reflektují zpravidla nejpalčivější problémy v oblasti ochrany kulturního dědictví, přičemž barvy a jejich vnímání je bezesporu jedním z nich.

V aktuálním sborníku je tradičně zastoupena pestrá škála referátů dotýkajících se praxe včetně upozorňování na nejčastější chybné postupy nebo možná úskalí při použití jednotlivých výrobků na konkrétních stavbách. Důraz je kladen především na důslednou přípravu a hodnocení barevných vzorků v celém kontextu problematiky. Při volbě fasádních typů nebo barev je obecně nutné používat klasické materiály a postupy vycházející z dobové technologie odpovídající charakteru a architektuře stavby. Z tohoto důvodu byla do programu semináře, respektive obsahu sborníku zařazena jednotlivá témata pohledem pracovníků památkové péče, zástupců technologické laboratoře nebo přímo výrobců fasádních barev.

Je samozřejmé, že oblast aplikace barev v oboru památkové péče je natolik rozsáhlá, že ji nelze komplexně postihnout v jediném sborníku. Společnost STOP se však důležitému tématu věnuje dlouhodobě a v určitých cyklech se k němu vrací. Jedná se již o v pořadí třetí seminář a sborník věnovaný barvám. První se zaměřil na identifikaci barevných odstínů, ústředním tématem druhého se staly úvahy o zpracování barevných vjemů v lidské psychice a odraz tohoto působení v architektuře či v umění.

Obsah sborníku:

  • Úvodní slovo | Ondřej Šefců, místopředseda společnosti STOP
  • Barvy na stavbě, zkušenosti z praxe | Ondřej Šefců, Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Praze
  • Barevnost historických staveb. Příklady z praxe ve středních Čechách | Jan Žižka | Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště středních Čech
  • Možnosti a limity průzkumu barevnosti historických fasád | Petr Kuneš | Národní památkový ústav, generální ředitelství v Praze, oddělení technologické laboratoře
  • Finis coronat opus II | Jan Bárta | AQUA obnova staveb s.r.o.
    Vzorkování barev na památkově chráněných fasádách | H-COLOR, s.r.o.

Zájemci si nový sborník mohou objednat na stránkách STOP. Více informací o Společnosti pro technologie ochrany památek naleznete také v KATALOGU SLUŽEB. Mediálním partnerem je portál PROPAMÁTKY.

Autor: Kryštof Havlice

Zdroj: Společnost pro technologie ochrany památek – STOP

 

odeslat e-mailem vytisknout

zpět na hlavní stranu Na hlavní stranu Pro památky info