PROPAMÁTKY |

Hlavní strana>>Zpravodajství>>Hlavní město Praha>>Hlavní město Praha>>Vyšel Průvodce pražskou archeologií

Zpravodajství

Hlavní město Praha

zpět

 

Vyšel Průvodce pražskou archeologií

28. 2. 2018 Propamatky.info: Průvodce lze díky příručnímu formátu lehce nosit v terénu, je také vybaven takzvanými QR kódy odkazujícími na webovou stránku informačního portálu pražské archeologie. Průvodce lze díky příručnímu formátu lehce nosit v terénu, je také vybaven takzvanými QR kódy odkazujícími na webovou stránku informačního portálu pražské archeologie. | Foto: Archeologický ústav Akademie věd ČR, Praha, v. v. i. | Licence: Všechna práva vyhrazena PRAHA| Publikace přináší v ucelené formě výsledky archeologického výzkumu Prahy. Průvodce vznikl ve spolupráci širšího kolektivu autorů pod vedením Ivany Boháčové a Jaroslava Podlisky a je zaměřen především na širokou veřejnost.

Těžištěm sledovaného období je středověká minulost Prahy, okrajově jsou zastoupeny i pravěké památky, ale nechybí i výsledky z archeologického studia nejmladších historických etap. Čtenářsky vstřícnou cestou jsou reflektovány zásadní nálezy z nedávné doby, například předchůdce raně románské baziliky sv. Vavřince na Vyšehradě, zaniklý dominikánský klášter sv. Klimenta pod areálem současného Klementina nebo románská rotunda sv. Václava.

Úvodní kapitoly ozřejmují historii i současnost archeologického bádání v Praze. Stěžejní blok je formou medailonů věnovaný archeologickým památkám především v prostoru Pražské památkové rezervace. Kromě nich jsou zařazeny i některé kulturní památky za hranicemi historické Prahy. Oddíly jsou uvedeny stručným přehledem vývoje území, v němž je kladen důraz na výpověď historických pramenů a mapu s rozmístěním jednotlivých areálů či nálezů. Záhlaví každého z medailonků zahrnuje charakteristiku, zeměpisné souřadnice a piktogramy vymezující hlavní témata. Obsahují takzvaný QR kód, popis lokalit je doplněn informacemi o jejich dostupnosti a dalšími odkazy včetně vybrané základní literatury. Součástí hesel je plánová, z větší části dosud nepublikovaná obrazová příloha. Z důvodu srozumitelnosti širšímu čtenářskému publiku se jedná o schematická zobrazení, která mnohdy zachycují složité nálezové situace.

Tematické medailonky se pak věnují fenoménům života a činnosti obyvatel historické Prahy. Ve formě krátkých exkurzů je předložen souhrn vědomostí k obecnějším archeologickým tématům, například otázky středověkého stavitelství, historického pohřbívání, řemesel nebo každodenního života. Závěrečná část Průvodce přináší různé přílohy, přehled hlavních archeologických období a kultur, nežijících osobností pražské archeologie, rejstřík lokalit a výběr odborné literatury. „Myslím, že se nám podařilo sumarizovat současný stav poznání,“ říká editorka knihy Ivana Boháčová z pražského Archeologického ústavu Akademie věd České republiky.

Knihu vydal Archeologický ústav Akademie věd České republiky ve spolupráci s Národním památkovým ústavem, územním odborným pracovištěm v Praze. Představuje další z výstupů grantového projektu Integrovaný informační systém archeologických pramenů Prahy financovaného Ministerstvem kultury v programu NAKI. Jeho hlavním cílem byla tvorba internetového portálu pro odbornou i laickou veřejnost www.praha-archeologicka.cz. Ten kromě aktualit o dění v pražské archeologii a realizovaných výzkumech přináší i detailnější informace pro specialisty nebo náměty na turisticky atraktivní vycházky. Publikace je s portálem bezprostředně provázána.

Cena průvodce je 250 korun. Je možné ho zakoupit v e-shopu NÁRODNÍHO PAMÁTKOVÉHO ÚSTAVU, v jeho pražském INFORMAČNÍM CENTRU v ulici Na Perštýně nebo v KNIHKUPECTVÍ JUDITINA VĚŽ v Mostecké ulici v Praze.

Autor: Kryštof Havlice

Zdroj: Archeologický ústav Akademie věd ČR, Praha, v. v. i.

 

odeslat e-mailem vytisknout

zpět na hlavní stranu Na hlavní stranu Pro památky info