PROPAMÁTKY |

Hlavní strana>>Zpravodajství>>Hlavní město Praha>>Hlavní město Praha>>Seminář STOP a vydaný sborník představily téma povrchových úprav kamene v novém světle

Zpravodajství

Hlavní město Praha

zpět

 

Seminář STOP a vydaný sborník představily téma povrchových úprav kamene v novém světle

3. 7. 2017 Propamatky.info: Zamyšlení nad péčí a ochranou fragmentů historických kamenných konstrukcí přinesl další z řady odborných seminářů STOP. Zamyšlení nad péčí a ochranou fragmentů historických kamenných konstrukcí přinesl další z řady odborných seminářů STOP. | Foto: Ivana Štěrbová | Licence: Všechna práva vyhrazena ČESKÁ REPUBLIKA | Společnost pro technologie ochrany památek - STOP uspořádala druhý z plánovaných odborných seminářů pro rok 2017. Tématem červnového setkání se staly krycí povrchové úpravy kamene jako památkového fenoménu, mnohdy zanikající, a přesto významné součásti kulturního dědictví.

Publikační činnost a pravidelná setkání iniciovaná Společností STOP mají za cíl umožnit odbornou diskuzi mezi pracovníky památkové péče, technology a restaurátory a zlepšit informovanost odborné veřejnosti o aktuálních problémech oboru. Příspěvky, které zazněly na semináři, vychází včetně doprovodných barevných fotografií v tištěném sborníku s podtitulem Povrchové úpravy kamene. Této problematice bylo věnováno již několik seminářů, které se zabývaly vysvětlením významu povrchových úprav kamene pro architektonické dědictví a otázkou vhodnosti jejich rekonstrukcí. V reakci na pokračující zánik mnoha cenných reliktů povrchových úprav se diskuze zaměřila na vyzdvižení významu jejich informační a estetické hodnoty obohacující naše poznání o kulturním dědictví.

Jednotlivými příspěvky aktuálního sborníku prostupuje důraz na pohledovou vrstvu nanášenou na kámen z výtvarných, konstrukčních nebo ochranných důvodů. Autoři upozorňují na neobnovování nebo záměrné odstraňování historické barevnosti ve prospěch prezentace povrchu kamene a druhotně nepřirozeně odhalených kamenných konstrukcí. V kontrastu s estetickým názorem puristů 19. století uvádějí argumenty pro zachování fragmentů omítek a jejich nátěrů pro další poznání a z něho vyplývající možnost jejich obnovy. V řadě textů zaznívá pokora k původním záměrům tvůrců a výzva k návratu k zapojení architektonických kamenných prvků do celkových kompozic průčelí staveb. 

Obsah sborníku: 

  • Úvodní slovo | Miloš Solař, člen společnosti STOP
  • Význam povrchových úprav kamene a péče o jejich zachování a obnovu | Miloš Solař, Národní památkový ústav, generální ředitelství v Praze, oddělení garantů národních kulturních památek
  • Historické povrchové úpravy kamenosochařských výtvarných děl umístěných v exteriéru | Vratislav Nejedlý, Národní památkový ústav, generální ředitelství v Praze, oddělení restaurování
  • Co víme o historických povrchových úpravách kamene (anotace) | Vratislav Nejedlý, Národní památkový ústav, generální ředitelství v Praze, oddělení restaurování
  • Povrchové úpravy kamene – technologie a předpoklady rekonstrukce | Petr Kotlík, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Ústav chemické technologie restaurování památek
  • Povrchové úpravy kamene z pohledu památkové péče | Zdeněk Vácha, Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Brně
  • Úprava povrchu kamenických prvků ve středověku, možnosti poznání, záchrany a prezentace | Roman Lavička, Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Českých Budějovicích
  • Komentované příklady restaurování a rekonstrukce polychromie na kamenných podložkách | Jaroslav J. Alt, Univerzita Pardubice, Fakulta restaurování
  • K povrchovým úpravám kamene z pohledu projektanta | Pavel Jakoubek, společnost Studio acht

Zájemci si nový sborník mohou objednat na stránkách STOP. Více informací o Společnosti pro technologie ochrany památek naleznete také v KATALOGU SLUŽEB. Mediálním partnerem je portál PROPAMÁTKY.

Autor: Ivana Štěrbová

Zdroj: Společnost pro technologie ochrany památek - STOP

 

odeslat e-mailem vytisknout

zpět na hlavní stranu Na hlavní stranu Pro památky info