PROPAMÁTKY |

Hlavní strana>>Zpravodajství>>Hlavní město Praha>>Hlavní město Praha>>Nenechte si ujít slavnostní otevření nové naučné stezky v Jílovém u Prahy

Zpravodajství

Hlavní město Praha

zpět

 

Nenechte si ujít slavnostní otevření nové naučné stezky v Jílovém u Prahy

23. 3. 2017 Propamatky.info: Zaniklé středověké město v poloze Hradištko-Sekanka nad soutokem Sázavy s Vltavou Zaniklé středověké město v poloze Hradištko-Sekanka nad soutokem Sázavy s Vltavou | Foto: Posázaví - Wikimedia Commons | Licence: CC-BY-SA-3.0 OSTROV U DAVLE | Regionální muzeum v Jílovém u Prahy připravilo slavnostní otevření a komentovanou prohlídku nové naučné stezky. S historií, životem, podobou i mnohaletým zkoumáním Ostrovského kláštera a sídliště na Sekance budete seznámeni přímo v terénu 1. dubna.

Naučná stezka bude slavnostně otevřena 1. dubna v 10.30 hodin, a to včetně zajištění lodní dopravy na Ostrov. V 10 zastaveních formou informačních panelů provede stezka zájemce přes opevněný areál zaniklého městečka, okolo pozůstatků jeho staveb a upozorní i na další zajímavé okolnosti, jakými jsou například cestování a komunikační síť ve středověkých Čechách či osobnosti naší archeologie podílející se na tamních výzkumech. Trasa stezky bude pokračovat na soutok Sázavy s Vltavou, odkud lze při zajištění převozu pokračovat k dalším informačním panelům umístěným přímo v areálu kláštera, mezi jeho archeologicky odkrytými a zakonzervovanými pozůstatky. Poslední panel návštěvníci naleznou u kostela sv. Kiliána na levém břehu Vltavy v místní části Davle-Kilián a seznámí se tam s jeho historií.

Texty všech informačních tabulí budou doplněny fotografickými vizualizacemi z 3D rekonstrukce a pokusí se ukázat reálný pohled na památky, jaký by se z míst jednotlivých zastavení naskytl středověkému poutníkovi. K nejvýznamnějším památkám regionu Středního Povltaví, které mají bezesporu i celostátní význam, patří pozůstatky benediktinského kláštera Stětí sv. Jana Křtitele na Ostrově u Davle a zaniklé středověké město v poloze Hradištko-Sekanka nad soutokem Sázavy s Vltavou. Obě lokality vzdálené od sebe vzdušnou čarou pouze několik stovek metrů se vážou k počátkům a mocenskému vzestupu českého státu, tedy k nejstaršímu období našich dějin. Klášter na Ostrově byl třetím nejstarším řeholním konventem v českých zemích, jeho založení v roce 999 předcházely pouze kláštery u sv. Jiří na pražském hradišti a mnišská komunita sv. biskupa Vojtěcha Slavníkovce v Břevnově.

S klášterem je spojena i druhá lokalita, která je významná především z hlediska archeologie a poznání hmotné kultury doby mocenského vzestupu posledních Přemyslovců. Jedná se o pozůstatky zaniklého města, respektive tržní osady založené po polovině 13. století na ostrohu nad klášterem. Pod ochranou soutoku Sázavy s Vltavou tu vyrostlo sídliště s hektarovým tržištěm a více než 60 domy, středisko širokého kraje a centrum obchodu a prosperujících řemesel. Jeho zánik přinesly zmatky po smrti krále Přemysla Otakara II. a pustošivý vpád Braniborů roku 1278.

Více informací naleznete na stránkách REGIONÁLNÍHO MUZEA V JÍLOVÉM U PRAHY a FACEBOOKU. Nabídku průvodců naučnými stezkami naleznete ZDE. Mediálním partnerem je portál PROPAMÁTKY.

Autor: Kristýna Ševčíková

Zdroj: Regionální muzeum v Jílovém u Prahy

 

odeslat e-mailem vytisknout

zpět na hlavní stranu Na hlavní stranu Pro památky info