PROPAMÁTKY |

Hlavní strana>>Zpravodajství>>Hlavní město Praha>>Hlavní město Praha>>Konference k problematice sepulkrálních památek již posedmnácté

Zpravodajství

Hlavní město Praha

zpět

 

Konference k problematice sepulkrálních památek již posedmnácté

17. 10. 2018 Propamatky.info: Přednášky se budou věnovat všem aspektům problematiky sepulkrálních památek (ilustrační foto). Přednášky se budou věnovat všem aspektům problematiky sepulkrálních památek (ilustrační foto). | Foto: Ústav dějin umění Akademie věd České republiky | Licence: Všechna práva vyhrazena PRAHA | Ústav dějin umění Akademie věd České republiky pořádá již 17. zasedání k problematice sepulkrálních památek. Bude se konat 24.–26. října v Akademickém konferenčním centru v Husově ulici v Praze.

Hlavním cílem akce je umožnit vzájemný kontakt zástupců všech s danou problematikou souvisejících disciplín, jako jsou: dějiny umění, obecné dějiny, pomocné vědy historické, archeologie, památková péče, muzejnictví, restaurátorská praxe, petrografie a další, ve prospěch větší interdisciplinarity a koordinace dosud rozptýleného bádání. Přednášky se budou věnovat všem aspektům uvedené problematiky.
Časový záběr zasedání bude sahat od středověku do současnosti. Do programu je zařazen i samostatný blok věnovaný sepulkrálním památkám hebrejským. Příspěvky budou publikovány v řadě Epigraphica & Sepulcralia nakladatelství Artefactum Ústavu dějin umění Akademie věd České republiky.

Vybraná témata konference

 • Skoro jako pánové. Tumby slezských rytířů v 15. a v první polovině 16. století
 • Sepulkrálie v období reformace na území Horního Uherska. Náhrobní deska bl. Vintíře a problematika figurální sepulkrální plastiky v českých zemích do počátku 14. století
 • Sepulkrální památky v bývalém klášterním kostele sv. Anny na Starém Městě pražském
 • Pohřeb – nepohřeb. Zacházení s těly delikventů a sebevrahů ve středověku a raném novověku
 • Které náhrobky mohlo vidět české poselstvo krále Jiřího ve Španělsku a Portugalsku?
 • Náhrobek moravského šlechtice v Národním muzeu v Budapešti
 • Neznámé náhrobní kameny z Pražského hradu
 • Tři olomoucké nápisové desky spojené s kapitulním děkanem Klaudiem Sorinou z Mantovy. Importy mozaik pro sepulkrální památky v Čechách a na Moravě
 • Mozaiky firmy Neuhauser Innsbruck na pražských hřbitovech
 • Pohřby Kinských ve Sloupu v Čechách. Budování místa rodové paměti
 • Dokumentace vybraných náhrobků a hrobů historiků umění
 • Hebrejská nápisová písma na židovských hřbitovech v České republice

Podrobný program naleznete v příloze nebo na facebookovém profilu KONFERENCE.

Autor: Zbyněk Konvička

Zdroj: Ústav dějin umění Akademie věd České republiky

 

odeslat e-mailem vytisknout

zpět na hlavní stranu Na hlavní stranu Pro památky info