PROPAMÁTKY |

Hlavní strana>>Zpravodajství>>Hlavní město Praha>>Hlavní město Praha>>KONFERENCE | Nevidíme, co nevíme

Zpravodajství

Hlavní město Praha

zpět

 

KONFERENCE | Nevidíme, co nevíme

12. 1. 2018 Propamatky.info: Plakát na mezinárodní konferenci Nevidíme, co nevíme Plakát na mezinárodní konferenci Nevidíme, co nevíme | Foto: Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy | Licence: Všechna práva vyhrazena PRAHA | Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy pořádá 26. dubna ve své budově v Thákurově ulici mezinárodní konferenci s názvem Nevidíme, co nevíme. Setkání je určeno českým i zahraničním studentům doktorských programů teologie, dějin, dějin umění, literatury, hudby i dalších kulturněhistorických oborů.

Setkání si klade za cíl umožnit představení výsledků dosavadního bádání studentů, přinést aktuální a nové poznatky vzniklé na základě přípravy jejich disertačních prací, vzájemně konfrontovat metodické přístupy a tím podpořit jejich vědecké aktivity. Název je inspirován úvahou českého historika umění Jaromíra Neumanna: „Skutečným znalcem a kritikem je ten, kdo je schopen na základě získané výbavy uvidět, co se předtím nevidělo a nevědělo,“ která široce parafrázuje výrok J. W. Goetheho „Nevidíme, co nevíme“.

Téma konference bylo záměrně zvoleno tak, aby zaujalo co nejširší okruh doktorandů z humanitních oborů. Jednotlivé příspěvky se budou týkat příbuzných témat v oblasti teologie, historie, výtvarného umění, kulturní historie, literatury nebo hudby. Posuzována bude především správnost zvoleného metodického postupu zpracování daného tématu a odborná kvalita jeho řešení. Důraz bude kladen na zveřejnění zcela nových poznatků.

Jednotlivé konferenční výstupy budou rozděleny podle svého zaměření do několika sekcí. Délka příspěvků je stanovena na 20 minut, dostatečný prostor bude věnován diskuzi k dané problematice. Počet aktivních účastníků konference je omezen rozsahem jednotlivých sekcí. Jednacími jazyky budou čeština a angličtina, překlad bude zajištěn.

Po skončení konference připravují organizátoři vydání recenzovaného sborníku příspěvků. Jazyky pro publikování v konferenčním sborníku jsou čeština, angličtina, italština, němčina.

Termíny:
do 14. ledna | přihlášení se na konferenci
do 28. ledna | vyrozumění o přijetí na konferenci
do 12. dubna | odevzdání příspěvků (odevzdání je podmínkou pro aktivní účast na konferenci)
26. dubna | konference

Zájemci o aktivní účast na konferenci zašlou vyplněný formulář přihlášky, který je přílohou Call for papers, na adresu scientia@ktf.cuni.cz nejpozději do 14. ledna. Vyrozumění o přijetí, či nepřijetí na konferenci bude organizátory odesláno do 28. ledna. Bližší informace naleznete v přílohách nebo na stránkách KATOLICKÉ TEOLOGICKÉ FAKULTY.

Autor: Zbyněk Konvička

Zdroj: Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

 

odeslat e-mailem vytisknout

zpět na hlavní stranu Na hlavní stranu Pro památky info