PROPAMÁTKY |

Hlavní strana>>Zpravodajství>>Hlavní město Praha>>Hlavní město Praha>>KONFERENCE | Móda a oděv doby renesance

Zpravodajství

Hlavní město Praha

zpět

 

KONFERENCE | Móda a oděv doby renesance

25. 9. 2017 Propamatky.info: Konference se koná v rámci Roku renesanční šlechty. Konference se koná v rámci Roku renesanční šlechty. | Foto: Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště středních Čech | Licence: Všechna práva vyhrazena PRAHA | Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště středních Čech, pořádá třetí ročník odborné konference Historie odívání v českých zemích. Diskuze s odborníky se uskuteční 19. října v konferenčním sále hlavní budovy Akademie věd.

Období renesance bylo dobou velkých změn ve všech oblastech lidského života. Zámořské objevy, střetávání s cizími zeměmi a kulturami, příliv drahých kovů na jedné straně a na straně druhé zhoršování evropského podnebí. Propojení tradic a změn ovlivnilo architekturu, umění, literaturu, rodící se vědu i vnímání lidského těla, jeho krásy a oděvu.

Program konference reprezentuje úlohu oděvu v historických okamžicích renesanční doby a dokumentuje jeho význam ve století reformace, protireformace a náboženských válek. V této době mohl oděv demonstrovat politickou i náboženskou příslušnost nositele. Diskutovat se bude i o oděvu kněžském, pro jehož vývoj bylo období po tridentském koncilu velmi významné. Další část programu se bude věnovat vývoji renesančních střihů a řemeslnému zpracování oděvů jak z hlediska historického, tak praktického pro účely vytváření výstavních replik či restaurování zachovaných kusů oděvu.

V programu bude dále zahrnut příspěvek týkající se přesahu renesanční módy do počátku baroka, prolínání těchto stylů a možnosti datování uměleckých děl pomocí zobrazovaných oděvů. Přesahu renesanční módy do mladších období se bude věnovat referát z oblasti etnografické, která mapuje vlivy přetrvávání renesančních střihů v českém a moravském lidovém oděvu na příkladu ženských živůtků. Součástí bude i panel Oblečení v ilustracích starých tisků.

Mezi přednášejícími budou pracovníci Národního památkového ústavu, Muzea hlavního města Prahy, Národního muzea, Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, Univerzity Hradec Králové a knihovny Akademie věd České republiky.

Více informací a přihlášku na konferenci naleznete na stránkách NÁRODNÍHO PAMÁTKOVÉHO ÚSTAVU. Mediálním partnerem je portál PROPAMÁTKY.

Autor: Kristýna Ševčíková

Zdroj: Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště středních Čech

 

odeslat e-mailem vytisknout

zpět na hlavní stranu Na hlavní stranu Pro památky info