PROPAMÁTKY |

Hlavní strana>>Zpravodajství>>Hlavní město Praha>>Památky a finance>>MÁME VYBRÁNO | Pomoc dobrovolníků v péči o kulturní dědictví

Zpravodajství

Hlavní město Praha

zpět

 

MÁME VYBRÁNO | Pomoc dobrovolníků v péči o kulturní dědictví

23. 9. 2014 Propamatky.info: Na otázky druhé panelové diskuze odpovídaly zleva Eliška Plotěná, Hana Talli Hlubučková a Renata Lupačová. Diskuzi vedl Martin Hnyk. Na otázky druhé panelové diskuze odpovídaly zleva Eliška Plotěná, Hana Talli Hlubučková a Renata Lupačová. Diskuzi vedl Martin Hnyk. | Foto: Adéla Bachtíková | Licence: Všechna práva vyhrazena PRAHA | Tématem druhé panelové diskuze v rámci třetího ročníku konference MÁME VYBRÁNO bylo dobrovolnictví v oblasti péče o kulturní dědictví. Na otázky odpovídaly Renata Lupačová z INEX-SDA, Hana Talli Hlubučková z Ochrany Klokočských skal a Eliška Plotěná z Hnutí Brontosaurus. Diskuzi vedl Martin Hnyk z Pro arte beuronensis.

Neziskovky a dobrovolnictví
Inex – sdružení dobrovolných aktivit, které se více než dvacet let věnuje v České republice mezinárodnímu dobrovolnictví, zastupovala Renata Lupačová. Tato neziskovka každoročně vysílá 800 dobrovolníků do zahraničí a přes 300 jich přijímá na podobné projekty u nás. Ročně spolupracuje se 30 neziskovkami z České republiky a dalšími partnerskými organizacemi po celé Evropě. Za Občanské sdružení Ochrana Klokočských skal hovořila Hana Talli Hlubučková. Neziskovka se stará o přírodní rezervaci Klokočské skály, hrad Rotštejn a další místní památky. Vedle toho organizuje letos již 11. ročník konference o památkové péči v občanské společnosti, pořádá také dětské soutěže a výstavy. Eliška Plotěná prezentovala projekt Akce památky hnutí Brontosaurus. Hnutí pořádá dobrovolnické kempy na 29 památkových lokalitách a s dalšími 20 udržuje kontakt. Správcům památek také radí, jak uspořádat vlastní dobrovolnický kemp.

Věk a ideální počet dobrovolníků
Hned v úvodu byla položena otázka, jaký je minimální věk dobrovolníka, který by chtěl pracovat v zahraničí. Renata Lupačová uvedla, že dolní hranice bývá obvykle 18 let a horní se liší podle typu projektu. Často není stanoven žádný limit a jezdí i dobrovolníci v seniorském věku. Objevují se ale i projekty i pro děti od 15 let, ale bývají organizačně náročnější. Všechny zúčastněné diskutující se shodly na tom, že ideální počet účastníků na jednu akci je 15 až 20 lidí.

Zázemí a příprava kempu
Další dotazy směřovaly na zázemí, které by dobrovolnický kemp měl mít. „U nás to je suchá místnost, kam neprší, a sociální zařízení. Kuchyně úplně tak podstatná není, důležitější je, aby se dobrovolníci měli kde vyspat. A nejdůležitější je smysluplná práce, zvlášť pokud se jedná o dobrovolnickou účast. Jinak vám lidé už podruhé nepřijedou,“ uvedla Eliška Plotěná, která dodala, že pobyty u Brontosaurů zpestřují zážitkové a vzdělávací programy. Podle Hany Talli Hlubučkové by neměla chybět ani dobře vybavená lékárnička a hromada pracovních rukavic, důležité je i dobré rozdělení práce. Renata Lupačová dodala, že u projektů s mezinárodní účastí je přidanou hodnotou výměna zkušeností s místními.

Cestovné a pojištění
Účastníky diskuze zajímalo i možné proplácení cestovného či pojištění dobrovolníků. Eliška Plotěná sdělila, že to záleží na druhu akce a z jakých zdrojů je podporována. Cestovné organizace hradí spíše výjimečně. Někdy si vedle cestovného hradí dobrovolníci i poplatek, z něhož se platí jídlo. Občanské sdružení Ochrana Klokočských skal proplácí jízdné spíše jen těm, kteří pocházejí ze slabších sociálních poměrů a chtějí pomáhat. Těm proplácí i jídlo. Pojištění mají kolektivní pro všechny. INEX-SDA hradí dobrovolníkům pojištění úrazové a zodpovědnost za škodu. Jeho úskalím je, že je jen základní, proto si dobrovolníci ještě hradí klasické cestovní pojištění do zahraničí. Cestu na projekt si účastníci platí sami, organizace proplácí cestovné jen vedoucím.

Bezpečnost práce
Tématem další rozpravy byla bezpečnost práce a pracovní úrazy. Renata Lupačová hovořila o tom, že před samotným kempem je třeba provést dostatečné proškolení dobrovolníků. Případný úraz je pak na zodpovědnosti daného pracovníka, pokud porušil nějakou povinnost nebo nedodržel bezpečnostní pokyny. Jako pracovní úraz to pak není hodnoceno, protože tam není pracovní smlouva a neexistuje tak pracovněprávní vztah. Hana Talli Hlubučková doplnila, že organizace, které obnovují památky, si musí vést stavební deník. „Velmi se mi osvědčilo napsat do deníku datum brigády a jména dobrovolníků, promluvit s nimi o bezpečnosti práce. A nechám si to od dobrovolníků podepsat, že o tom byli poučeni,“ upřesnila Hlubučková. Martin Hnyk doplnil, že u akcí s dobrovolníky mladšími 18 let musí být vyškolený pracovník, který má titul zdravotník zotavovacích akcí.

Motivace dobrovolníků a propagace akce
V dnešní době funguje podle Elišky Plotěné nejlépe elektronická propagace prostřednictvím vlastních internetových a facebookových stránek. O motivaci se postará daná lokalita, pokud je dostatečně atraktivní, a také program. Často rozhoduje i dobrý organizační tým, kvůli kterému se účastníci kempů vracejí. Vedle elektronické propagace využívá Občanské sdružení Ochrana Klokočských skal i tištěného zpravodaje obce Mírová pod Kozákovem, který se dostane prakticky ke všem lidem v regionu. Hana Tali Hlubučková zmínila, že o propagaci se postará i osobní kontakt a příklad. V INEX-SDA spolupracují při propagaci s partnerskými organizacemi, které využívají své internetové stránky a facebookové profily. Sama organizace pak disponuje bohatou databází vlastních dobrovolníků a tam používají mailing a osobní kontakt. To, kde se bude projekt konat, záleží na potřebě partnerské organizace. „Reagujeme na poptávku z daného místa, správný dobrovolnický kemp vychází zdola,“ dodala Renata Lupačová.

Certifikát pro pracovníky
Zazněl také dotaz, zda neziskovky poskytují certifikát nebo potvrzení o dobrovolnické práci, které by se jim hodilo do osobního portfolia. Hana Talli Hlubučková sdělila, že certifikát poskytují, a podělila se i o zkušenost, že nejlepšími pracovníky byli na jejich akcích propuštění vězni s lehkými delikty, kteří potvrzení o dobrovolnické práci měli nejen pro své kurátory, ale především pro potencionální zaměstnavatele. Podobně potvrzení vítají i učitelky, které pro spolek pracují jako průvodkyně a potřebují tuto práci jako praxi pro andragogiku nebo environmentální výchovu. Eliška Plotěná dodala, že Brontosaurus sice potvrzení svým dobrovolníkům nedává, ale spolupracuje s úřadem práce. V INEX-SDA poskytují potvrzení na žádost dobrovolníků. Podporují často lidi, kteří jsou znevýhodněni na trhu práce, a dobrovolnická zkušenost pro ně může být cestou k nějakému zajímavému povolání.

Zpětná vazba a medializace projektu
Poslední dotaz směřoval na zjišťování zpětné vazby od účastníků kempů a také na potřebu medializace projektu. Eliška Plotěná uvedla, že Brontosauři vydávají tiskové zprávy a své akce pečlivě uvádí i v závěrečných zprávách na konci roku. Zpětná vazba by měla ideálně probíhat přímo na akci, ale většinou na ni nezbývá čas, tak se účastníků dotazují v e-mailové komunikaci. Medializaci nepodceňuje ani Občanské sdružení Ochrana Klokočských skal, kdy využívá místních médií a vlastních internetových stránek. Zpětné vazby řeší e-mailovou komunikací pár dní po akci. Každému účastníkovi pak posílají osobní poděkování. Renata Lupačová sdělila, že novináře zvou ještě před akcí samotnou, aby měli reportáž přímo z konání kempu. Dobrovolníci hodnotí projekt během akce a pak na jejím konci.

Budeme rádi, když zkušenosti sdělené při druhé panelové diskuzi na letošní konferenci MÁME VYBRÁNO pomohou dalším neziskovkám, které uvažují o pomoci dobrovolníků na svých projektech. Záznam z první diskuze, která se věnovala možnostem, jaké mají banky pro vyhlašovatele veřejných sbírek, naleznete ZDE. Podstatné myšlenky z třetí panelové diskuze přineseme v dalším článku. Více informací o konferenci pak naleznete na stránkách MÁME VYBRÁNO.

Autor: Zbyněk Konvička

 

odeslat e-mailem vytisknout

zpět na hlavní stranu Na hlavní stranu Pro památky info