PROPAMÁTKY |

Hlavní strana>>Zpravodajství>>Hlavní město Praha>>Památky a finance>>MÁME VYBRÁNO | Jaké možnosti nabízejí banky pro vyhlašovatele veřejných sbírek

Zpravodajství

Hlavní město Praha

zpět

 

MÁME VYBRÁNO | Jaké možnosti nabízejí banky pro vyhlašovatele veřejných sbírek

7. 8. 2014 Propamatky.info: První panelové diskuze se zúčastnili Pavel Kváš z České spořitelny a Josef Vaňousek z Československé obchodní banky. První panelové diskuze se zúčastnili Pavel Kváš z České spořitelny a Josef Vaňousek z Československé obchodní banky. | Foto: Adéla Bachtíková | Licence: Všechna práva vyhrazena PRAHA | Pro první panelovou diskuzi v rámci třetího ročníku konference MÁME VYBRÁNO byli osloveni zástupci bank. Příležitost zúčastnit se diskuze využili Pavel Kváš z České spořitelny a Josef Vaňousek z Československé obchodní banky.

Potřeba diskuze, při které by banky představily vyhlašovatelům veřejných sbírek své možnosti, se objevila už při debatách účastníků loňského ročníku konference MÁME VYBRÁNO.

Konkrétní pomoc bank – dobrovolnictví a grantové programy
Pavel Kváš zmínil, že zaměstnanci České spořitelny si v rámci takzvaného Dne pro charitu mohou vybrat libovolnou neziskovou organizaci a dva dny v roce jí věnovat svůj čas. Je jen na jejich rozhodnutí, jakou organizaci si vyberou, proto se mohou věnovat i obnově kulturního dědictví. Pavel Kváš nabídl osobní pomoc při zprostředkování spolupráce. Josef Vaňousek doplnil, že podobné akce organizuje většina velkých organizací. Účastníky diskuze zajímalo i to, zda mají banky připraveny v oblasti obnovy kulturního dědictví speciální grantové programy. Josef Vaňousek upozornil na program Era pomáhá regionům, který podporuje projekty, jež mohou příznivě ovlivnit komunitní život. Zahrnuje také obnovu kulturních a přírodních památek. O programu jsme informovali na portálu, zprávu si můžete přečíst ZDE.

Zveřejňování jmen dárců a dalších údajů
Další diskutující se dotázala, zda měl někdo z neziskovek problém při zveřejňování jmen dárců v transparentních účtech veřejných sbírek. Zástupci bank se shodli na tom, že nastavení systému je řešeno z pohledu zákona o veřejných sbírkách a zároveň zohledňuje zachování bankovního tajemství. Na transparentním účtu se standardně zobrazuje buď číslo účtu, nebo jméno dárce, nikdy obě informace naráz, není tedy možné tato data spárovat a poznat, jaké má dotyčný dárce číslo účtu. Pavel Kváš upozornil, že je také důležité nezapomínat na popisek u odchozích plateb. Například je z účtu odeslán milion korun na opravu krovu, ale pokud tam není další doplňující text, pak z účtu není patrné, na co přesně byly vybrané prostředky použity.

On-line platby
Josef Vaňousek v úvodu seznámil s možností využívat při veřejných sbírkách on-line platby pomocí aplikace Klikni a daruj. Moderátor diskuze se dotázal, zda je možné využívat tento způsob také ve vztahu k dárcovství, tedy v případě, že subjekt veřejnou sbírku vyhlášenu nemá. Pavel Kváš vysvětlil, že v tom případě je možné použít takzvaná platební tlačítka, která v současnosti nabízí všechny větší banky. U tohoto způsobu se však příjemce daru dozví jen jméno dárce, žádné další kontaktní údaje. Pavel Kváš doplnil, že poděkování a případné další rozvíjení vztahu mezi oběma subjekty lze řešit prostřednictvím internetových stránek organizace, kde dárce vyplní své kontaktní údaje a teprve poté zašle svůj finanční příspěvek.

Medializace veřejné sbírky
„Jak se dárci dozvědí o naší sbírce? Prezentují banky přehledy veřejných sbírek, které u nich mají zřízený účet?“ zazněl jeden dalších z dotazů. Oba diskutující shodně uvedli, že banky se na medializaci veřejných sbírek nepodílí. Pouze v případě mimořádných situací a živelních pohrom, které zasáhnou velkou část republiky, jsou v některých případech údaje o sbírkách vyvěšeny na pobočkách. To však není kvůli prezentaci sbírek, ale pro usnadnění plateb. O medializaci sbírky se musí starat sami vyhlašovatelé. Moderátor diskuze při této příležitosti připomněl možnost prezentovat veřejné sbírky na obnovu památek také na portálu PROPAMÁTKY.

Kdo může vyhlásit veřejnou sbírku?
Poslední dotaz mířil na možnost založení sbírky veřejnou výzkumnou institucí. Zástupci bank odpověděli, že pokud subjekt splňuje všechny potřebné náležitosti, není důvod, proč by nemohl veřejnou sbírku vyhlásit. Navíc zdůraznili, že sbírku může založit pouze právnická osoba, což veřejná výzkumná instituce nepochybně je.

Věříme, že poznatky a zkušenosti z praxe, které zazněly při prvním bloku panelových diskuzí na letošní konferenci MÁME VYBRÁNO, mohou být užitečné pro vyhlašovatele veřejných sbírek. Dalším dvěma panelovým diskuzím se budeme věnovat v samostatných článcích. Více informací o konferenci pak naleznete na stránkách MÁME VYBRÁNO.

Autor: Zbyněk Konvička, Dagmar Koželuhová

 

odeslat e-mailem vytisknout

zpět na hlavní stranu Na hlavní stranu Pro památky info