PROPAMÁTKY | Zpravodajství

Hlavní strana>>Zpravodajství>>Hlavní město Praha>>Památky a finance>>Konference inspirovala k rozšíření nabídky pro sluchově hendikepované

Zpravodajství

Hlavní město Praha

zpět

 

Konference inspirovala k rozšíření nabídky pro sluchově hendikepované

20. 10. 2023 Propamatky.info: Náhled videozáznamu z inspirativní konference spolku Orbi Pontes Náhled videozáznamu z inspirativní konference spolku Orbi Pontes | Foto: Spolek Orbi Pontes | Licence: Všechna práva vyhrazena PRAHA | Spolek Orbi Pontes pořádal 22. září konferenci Komunikační přístupnost programů kulturních institucí a zprostředkování kulturní tvorby lidem se sluchovým hendikepem. Akce se zúčastnilo přes 40 zástupců knihoven, muzeí, galerií, divadel nebo botanické zahrady.

Odborná konference se konala v Magenta Experience Center společnosti T-Mobile v obchodním centru Arkády Pankrác. Více než 40 účastníků pracujících v kulturních institucích na pozicích komunikace s veřejností (PR pracovníci, pedagogové, lektoři, koordinátoři přístupnosti) mělo možnost se seznámit s aktivitami spolků, které vzešly z prostředí komunity neslyšících a v nichž působí umělci se sluchovým postižením.

Své prezentace představily také organizace z oblasti kultury, jež zahrnují bezbariérovost do portfolia svých aktivit a nabízejí uvedené skupině osob nejrůznější akce či služby nebo zpřístupňují standardní nabídku tak, aby umožňovala plnohodnotnou účast také dětí a dospělých s postižením sluchu.

Pořadatele velmi potěšilo, že ještě týden po termínu konání dostávali velmi pozitivní reakce vyzdvihující praktický přínos, milou a inspirativní atmosféru během akce. „Chtěli bychom proto ještě jednou takto veřejně poděkovat autorům konferenčních příspěvků. Díky nim se jedinečným způsobem podařilo naplnit hlavní cíl: inspirovat účastníky k tvořivosti v oblasti zpřístupňování kulturních programů, propojit je ke vzájemnému sdílení zkušeností či příkladů dobré praxe a tím do budoucna přispět k rozšíření nabídky kulturních zážitků bez komunikačních bariér pro neslyšící,“ uvádí v tiskové zprávě pořadatelé ze spolku Orbi Pontes.

Někteří účastníci již navázali podnětné a cenné kontakty, jiní dokonce začínají formulovat konkrétní představy a plány, jak svoji činnost více otevřít jednotlivým skupinám osob s postižením sluchu vzhledem k jejich komunikačním potřebám. „Přejeme nejen hostům proběhlé konference, nýbrž také pracovníkům dalších kulturních organizací a spolků hodně tvůrčích nápadů, dobrých rozhodnutí při jejich realizaci, ale především pak stále více spokojených neslyšících, nedoslýchavých či ohluchlých návštěvníků,“ dodávají zástupci pořádajícího spolku.
Akce se konala v rámci projektu Desátý ročník osvětově vzdělávacího a kulturního festivalu Týden komunikace osob se sluchovým postižením pod záštitou a za finanční podpory Ministerstva kultury prostřednictvím dotačního programu Podpora kulturních aktivit spolků osob se zdravotním postižením a seniorů.

Videozáznam akce pořízený profesionálním týmem MEC T-Mobile Česká republika najdete u této zprávy níže. Mediálním partnerem konference byl portál PROPAMÁTKY.

Autor: Zbyněk Konvička

Zdroj: Spolek Orbi Pontes

 

odeslat e-mailem vytisknout

zpět na hlavní stranu Na hlavní stranu Pro památky info