PROPAMÁTKY | Zpravodajství

Hlavní strana>>Zpravodajství>>Hlavní město Praha>>Opravené památky>>Zapojte se svým příspěvkem do konference Sepulkralia

Zpravodajství

Hlavní město Praha

zpět

 

Zapojte se svým příspěvkem do konference Sepulkralia

3. 3. 2023 Propamatky.info: Pernštejnská pověst a nápisová prezentace nad portálem kostela sv. Bartoloměje v Pardubicích Pernštejnská pověst a nápisová prezentace nad portálem kostela sv. Bartoloměje v Pardubicích | Foto: Ústav dějin umění Akademie věd České republiky, v. v. i. | Licence: Všechna práva vyhrazena PRAHA | Ve dnech 1.–2. listopadu 2023 se v Praze uskuteční již 22. zasedání k problematice sepulkrálních památek zvané Sepulkralia. Do 31. března mohou zájemci zasílat pořadateli, kterým je Ústav dějin umění Akademie věd České republiky, své příspěvky.

Periodické mezinárodní konference k problematice sepulkrálních památek se konají již od roku 2000. Jejich hlavním cílem je propojení a vzájemný kontakt všech zástupců zainteresovaných disciplín (dějin umění, obecných dějin, pomocných věd historických, archeologie, památkové péče, muzejnictví, restaurátorské praxe, petrografie a dalších) ve prospěch větší interdisciplinarity a koordinace dosud rozptýleného bádání. Setkání se věnují všem aspektům problematiky, preferován je přitom věcný či metodický vztah ke středoevropskému materiálu a primární věcné či kontextuální zaměření na hmotné sepulkrální památky v užším pojetí.

Kromě běžného programu je do letošního setkání zařazen také samostatný blok ve spolupráci s Historickým ústavem Akademie věd České republiky, který je věnován problematice šlechtických pohřebišť v pozdním středověku a raném novověku. Pořadatelé uvítají k tématu příspěvky, které si všímají regionálních, nadregionálních i internacionálních vlivů na podobu rodové pohřební tradice u domácích i v Čechách zakoupených cizích rodů. Stejně tak budou organizátoři konference rádi za příspěvky zaměřené na koncepce rodových nekropolí a jejich vazbu k rezidencím, podobně jako i roli rodových nekropolí jakožto ohnisek tradice a paměti.

Příspěvky uvedené na zasedání budou publikovány v řadě Epigraphica & Sepulcralia nakladatelství Ústavu dějin umění Akademie věd České republiky, Artefactum. Pořadatelé proto vyzývají zájemce o aktivní účast k zaslání návrhu přednášky (název, stručné resumé). Délka vystoupení se předpokládá 20 minut, přihlásit lze rovněž zprávy v trvání max. 10 minut a postery.

Konference se bude konat v Akademickém konferenčním centru v Husově ulici 4a. Návrhy můžete zasílat nejpozději do 31. března 2023 na e-mail: rohacek@udu.cas.cz. Na tomto e-mailu můžete pokládat i případné dotazy. Mediálním partnerem je portál PROPAMÁTKY.

Autor: Barbara Líznerová, Zbyněk Konvička

Zdroj: Ústav dějin umění Akademie věd České republiky, v. v. i.

 

odeslat e-mailem vytisknout

zpět na hlavní stranu Na hlavní stranu Pro památky info