PROPAMÁTKY |

Hlavní strana>>Zpravodajství>>Hlavní město Praha>>Opravené památky>>ROZHOVOR | S Jiřím Langnerem o obnově střechy na věži Mihulka na Pražském hradě

Zpravodajství

Hlavní město Praha

zpět

 

ROZHOVOR | S Jiřím Langnerem o obnově střechy na věži Mihulka na Pražském hradě

20. 1. 2020 Propamatky.info: Na novou střechu věže Mihulka byly použity prejzy společnosti Tondach. Na novou střechu věže Mihulka byly použity prejzy společnosti Tondach. | Foto: Jiří Langner | Licence: Všechna práva vyhrazena PRAHA | Obnova střech objektů Pražského hradu probíhá řadu let a provádí ji z velké části firma Krolan. Poslední realizací byla výměna střešní krytiny na věži Mihulka. O nárocích, která tato rekonstrukce kladla na pokrývače, jsme hovořili se zástupcem společnosti Jiřím Langnerem.

Můžete přiblížit ve stručnosti historii věže Mihulka?
Věž byla postavena ve druhé polovině 15. století podle projektu Benedikta Rejta jako nejmohutnější dělová věž opevnění. Kromě obranných účelů měla v historii řadu dalších využití. Za vlády Rudolfa II. zde byla alchymistická dílna, v 16. století sloužila jako hladomorna, po velkém požáru hradu roku 1541 byla přestavěna a bydlel v ní kovolijec. Později sloužila až do roku 1754 jako sklad střelného prachu, díky čemuž se nazývala Prašnou věží. Následně tam byli až do 20. století ubytováni kostelníci katedrály svatého Víta.

Mihulka prošla v letech 1967 až 1980 rekonstrukcí. Od roku 1982 v ní sídlilo muzeum. Okna vedoucí do Jeleního příkopu však byla zaslepena, aby návštěvníci neměli výhled severním směrem k rezidenci prezidenta Gustáva Husáka. Tento stav trval až do roku 1990. Od prosince 2004 se v jejích prostorách nacházela stálá expozice Vojenského historického ústavu dokumentující historii vojenských pokrývek hlavy a přileb.

Jaké nároky na vás kladla rekonstrukce této střechy?
Kuželový tvar zakrývaný skládanou krytinou byl pro nás jakousi maturitou. Jednotlivé pruty pokládé krytiny jsou totiž seštípávány a musí respektovat tvar střechy. Všechny navíc musí směřovat v pravoúhlé ose od žlabu k vrcholu věže, což vyžaduje značný řemeslný um. Nejnáročnější pak byla bezpochyby pokládka jehlanu.

Jaký typ střešní krytiny byl vybrán a proč byl zvolen právě výrobce Tondach?
Na zakrytí této věže byla použita engobovaná prejzová krytina Antik, která imituje historický ráz střechy a je pokládaná do malty. Vzhledem k tomu, že se pohybujeme na národní kulturní památce, prioritou je vždy zachování historické podoby, kterou navrhují a schvalují odborníci z odboru památkové péče Pražského hradu.

Jak se vám s výrobky pracuje?
Dlouhodobě a s ohledem na povahu naší práce, kterou realizujeme na mnoha památkových objektech, jsme s tímto dodavatelem již srostlí. Naše vztahy jsou z těchto důvodů nadstandardní. Mnohdy to však nejsme my, kdo rozhoduje o výběru pokládky. Z výše popsaných důvodů ovšem s těmito pálenými taškami pracujeme velmi často a rádi.

Jaké další části hradu jste již zrekonstruovali s krytinou Tondach a jaké typy tam byly použity?
Máme to štěstí, že na obnově střech Pražského hradu jsme zanechali četné stopy. Pracovali jsme na střechách prvního a čtvrtého nádvoří, kde najdeme prejzovou krytinu, na střeše Španělského sálu, na níž je břidlice, nebo na Novém i Starém královském paláci, kde jsou opět prejzy. Na Jízdárně jsme pokládali bobrovky, na střechu nad Vikárkou a na severním parkáně opět břidlici. Oplechování hradeb na severním Parkáně bylo z olova, včetně oken na Mihulce. Asi nejviditelnější akcí na této památce bylo provedení nové střechy na Letohrádku sv. Anny v Královské zahradě z patinované mědi v ploše cca 960 m². To, že se na Hrad neustále vracíme, vnímáme jako ocenění naší práce na takto jedinečné památce.

Bližší informace o hlavním odborném partnerovi portálu PROPAMÁTKY se dozvíte buď v KATALOGU SLUŽEB nebo na stránkách společnosti Wienerberger – Výrobce krytiny Tondach. O jednotlivých výrobcích se dočtete více v KATALOGU TONDACH.

Autor: Zbyněk Konvička

Zdroj: Krolan, s.r.o.

 

odeslat e-mailem vytisknout

zpět na hlavní stranu Na hlavní stranu Pro památky info