PROPAMÁTKY |

Hlavní strana>>Zpravodajství>>Hlavní město Praha>>Opravené památky>>Regulace reklamy z pohledu památkové péče

Zpravodajství

Hlavní město Praha

zpět

 

Regulace reklamy z pohledu památkové péče

21. 11. 2019 Propamatky.info: Příklad tradiční formy upoutávky, která je v souladu s památkovou hodnotou budovy. Příklad tradiční formy upoutávky, která je v souladu s památkovou hodnotou budovy. | Foto: Archiv odboru památkové péče MHMP | Licence: Všechna práva vyhrazena PRAHA | Propagace je nedílnou součástí podnikání. Reklamní zařízení však významně ovlivňují vzhled veřejného prostoru. V historickém prostředí je proto vhodné respektovat tradiční formy upoutávek. Hlavní město Praha se na tuto problematiku dlouhodobě soustředí.

Historické centrum Prahy bylo v roce 1992 zapsáno na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO, čímž byl potvrzen jeho celosvětový význam. V minulých letech se v tomto architektonicky a historicky mimořádném prostředí začala často živelně šířit firemní značení a reklamní zařízení, z nichž mnohá jsou řešena nevkusně a neberou ohled na památkovou hodnotu budov. V některých případech umístění dokonce narušuje městské a přírodní pohledové horizonty, které jsou pro Prahu charakteristické. Navíc stále vzrůstá tlak na zvyšování počtu, velikost ploch a viditelnost reklamních prvků.

Město proto v centru začalo regulovat vzhled i umísťování informačních zařízení, tedy způsob provedení, kvantitu a estetické kvality. Režim povolování reklamních zařízení obecně probíhá v souladu s příslušnými zákony, odbor památkové péče Magistrátu hlavního města Prahy navíc vypracoval metodický pokyn, který tuto problematiku přibližuje široké veřejnosti. Příručka s názvem Firemní označení, reklamní a informační zařízení v památkově chráněném území hlavního města Prahy stručně shrnuje obecné principy, které se týkají velikosti, materiálu, počtu a umístění nejčastějších typů reklamních zařízení a také nutnosti vyžádat si závazné stanovisko od zmíněného odboru. Posuzuje se typ historického prostředí, ve kterém se nemovitost nachází, její individuální památková hodnota a účel záměru.

Připomínky k instalaci uvedených označení a zařízení vycházejí z požadavku památkové péče, aby tyto prvky svým provedením respektovaly tradiční formy upoutávek, které byly v minulosti používány. Dále by jejich umístěním neměl být poškozen autentický vzhled dotčené nemovitosti a přilehlého okolí. Dokument je k dispozici v tištěné verzi i on-line na stránkách hlavního města.

Více informací naleznete také v on-line verzi bulletinu MÁME VYBRÁNO pod předchozí zprávou. V tištěné podobě je k dispozici také na Magistrátu hlavního města Prahy, úřadu Kraje Vysočina a dále Libereckého, Plzeňského, Ústeckého, Pardubického kraje.

Autor: Dagmar Koželuhová

Zdroj: Odbor památkové péče MHMP

 

odeslat e-mailem vytisknout

zpět na hlavní stranu Na hlavní stranu Pro památky info