PROPAMÁTKY |

Hlavní strana>>Zpravodajství>>Hlavní město Praha>>Opravené památky>>Praha pomáhá financovat také restaurování movitých kulturních památek

Zpravodajství

Hlavní město Praha

zpět

 

Praha pomáhá financovat také restaurování movitých kulturních památek

13. 12. 2018 Propamatky.info: Příkladem dobré praxe byla finanční podpora prací v Maiselově synagoze, které umožnily prezentovat v interiéru novou expozici a pořádat hudební vystoupení a další kulturní pořady. Příkladem dobré praxe byla finanční podpora prací v Maiselově synagoze, které umožnily prezentovat v interiéru novou expozici a pořádat hudební vystoupení a další kulturní pořady. | Foto: Dana Cabanová | Licence: Všechna práva vyhrazena PRAHA | Hlavní město Praha se snaží pečovat nejen o své nemovité kulturní bohatství. Od roku 2015 rozšířilo grantový program také o poskytování příspěvků na restaurování movitých památek na svém území, umístěných na veřejně přístupných místech.

Hlavním důvodem pro finanční podporu jejich obnovy byl fakt, že restaurování mohou provádět pouze osoby, které splňují podmínky zákona o státní památkové péči, přičemž vznikají vlastníkům nemalé finanční náklady. Často jsou tyto předměty nedílnou součástí nemovitých kulturních památek a významně se podílejí na jejich hodnotě. Jedná se například o interiéry paláců a církevních objektů.

Od roku 2015 do roku 2018 bylo z grantového programu poskytnuto přibližně 8 milionů korun na obnovu či restaurování 16 objektů. Jednalo se především o restaurování oltářů, oltářních obrazů, soch a sousoší, varhan a movitých částí interiéru kostelů.

Příkladem dobré praxe byla finanční podpora prací v Maiselově synagoze, které umožnily prezentovat v interiéru novou expozici a pořádat hudební vystoupení a další kulturní pořady. Židovské muzeum v Praze za tuto realizaci získalo i ocenění Patrimonium pro futuro Národního památkového ústavu v kategorii Obnova památky, restaurování za rok 2015. Pro úspěšnou revitalizaci byla zásadní dvouletá projekční příprava. Zkvalitnily se parametry vnitřního prostředí, a tím i péče o zde umístěný sbírkový fond. Díky novému technologickému zázemí je budova využita také jako multifunkční auditorium. Návštěvnický komfort zvýšil i bezbariérový přístup.

Evidovaný počet movitých památek se podle Národního památkového ústavu blíží 100 tisícům. Ministerstvem kultury za ně mohou být prohlášeny movité věci či soubory, které jsou významnými doklady historického vývoje, životního způsobu a prostředí společnosti od nejstarších dob do současnosti.

Více informací naleznete v bulletinu nebo v jeho on-line verzi pod zprávou ZDE. V tištěné verzi je k dispozici také na úřadu hlavního města Prahy, stejně jako Libereckého, Královéhradeckého, Moravskoslezského a Středočeského kraje.

Autor: Zbyněk Konvička

Zdroj: Hlavní město Praha

 

odeslat e-mailem vytisknout

zpět na hlavní stranu Na hlavní stranu Pro památky info