PROPAMÁTKY | Zpravodajství

Hlavní strana>>Zpravodajství>>Hlavní město Praha>>Opravené památky>>Paměť domů. Autenticita obnovy, paměť místa, pravdivost materiálů

Zpravodajství

Hlavní město Praha

zpět

 

Paměť domů. Autenticita obnovy, paměť místa, pravdivost materiálů

9. 10. 2023 Propamatky.info: Václav Girsa bude hovořit o autenticitě památek na příkladu slavné Müllerovy vily v Praze. Václav Girsa bude hovořit o autenticitě památek na příkladu slavné Müllerovy vily v Praze. | Foto: Martin Polák | Licence: Všechna práva vyhrazena PRAHA | Centrum památek moderní architektury Muzea města Prahy připravilo nový cyklus přednášek na téma autenticity v souvislosti s obnovou historických staveb. Setkání se budou konat ve Studijním a dokumentačním centru Norbertov vždy od 17 hodin.

Při stavební činnosti spojené s obnovou památek dochází často nejen k nerespektování zákonných předpisů chránících památky, ale mnohdy také k nepochopení jejich památkové podstaty a používání nesprávných technologických postupů nebo nevhodných materiálů. Přednáškový cyklus se na konkrétních příkladech obnovy významných památek pokusí vymezit ověřené přístupy k restaurování a obnově takových staveb. Zaměří se obecněji i na definování jejich nehmotné památkové podstaty – „paměti domů“.

18. října | Narativní autenticita. Existující příběhy v existujících strukturách | Michal Krejčík a Jiří Krejčík
Architekti Jiří a Michal Krejčíkovi z královéhradeckého ateliéru ARN STUDIO se na několika svých projektech pokusí představit přístup reagování na historii současným výrazovým jazykem, kde příběh, narativ, hraje důležitou výchozí úlohu. Mezi stávající strukturou a nově přidanou energií ve formě nové struktury by měl vzniknout harmonický dialog, synergie. Cílem je zachování kontinuity s tím, co už existuje, a plné využití potenciálu místa, což je předpoklad vzniku mnohovrstevnatého prostředí pro život.

8. listopadu | Autenticita jako princip hodnověrnosti, pravosti a původnosti | Petr Siegl
Profesor Petr Siegl, dlouholetý vedoucí pedagog Školy restaurování výtvarných děl sochařských na pražské Akademii výtvarných umění, se v první části bude věnovat vymezení pojmu autenticita, důležitého základu enkulturace. Porozumění autenticitě totiž ovlivňuje přístup současné společnosti k hmotným památkám minulosti. V další části představí problematiku zachovávání autenticity v průběhu celého restaurátorského procesu na příkladech obnovy konkrétních památkových objektů a ukázkách restaurování architektonických a výtvarných děl v různém prostředí.

13. prosince | Památky a přístup k autenticitě | Václav Girsa
V roce 1991 založil Václav Girsa, vynikající odborník, zkušený praktik a vysokoškolský pedagog, projektový ateliér GIRSA AT, který se v dalším dvacetiletí stal špičkovým pracovištěm zaměřeným na obnovu a konzervaci památkových objektů. Zásady promyšleného přístupu uplatnil při rekonstrukcích skvostů památkového fondu v českých zemích i v zahraničí. Je autorem restaurování hradů Bezděz a Bečov, části krumlovského zámku včetně věže a proslulého barokního divadla nebo lotyšského hradu a zámku Bauska. Mezinárodně oceněno bylo restaurování exteriéru, interiéru a zahrady pražské Müllerovy vily z meziválečného období, dnes již národní kulturní památky.

Bližší informace včetně možnosti zakoupení vstupenek najdete na E-SHOPU MUZEA MĚSTA PRAHY. Mediálním partnerem je portál PROPAMÁTKY.

Autor: Zbyněk Konvička

Zdroj: Muzeum města Prahy

 

odeslat e-mailem vytisknout

zpět na hlavní stranu Na hlavní stranu Pro památky info