PROPAMÁTKY |

Hlavní strana>>Zpravodajství>>Hlavní město Praha>>Opravené památky>>Negrelliho viadukt se po rekonstrukci dočká další významné proměny

Zpravodajství

Hlavní město Praha

zpět

 

Negrelliho viadukt se po rekonstrukci dočká další významné proměny

18. 9. 2019 Propamatky.info: Vizualizace budoucí možné podoby Negrelliho náměstí u viaduktu Vizualizace budoucí možné podoby Negrelliho náměstí u viaduktu | Foto: CCEA MOBA | Licence: Všechna práva vyhrazena PRAHA | Po rozsáhlé rekonstrukci Negrelliho viaduktu odsouhlasila Rada hlavního města proměnu jeho spodních částí. Z celkem 74 oblouků se pro nové využití počítá se 45, pod nimiž by mohly vzniknout veřejné kreativní prostory s kavárnami, knihovnou či letní divadelní scénou.

Negrelliho viadukt coby druhý nejstarší most v metropoli by se měl díky plánovanému projektu více zapojit do struktury města a proměnit i své nejbližší okolí. Dlouhá desetiletí byly totiž prostory vnímány spíše jako nezajímavé a sloužily často jako odstavná parkoviště a sklady. Nyní by se měly podle magistrátu využít pro rozmanité komerční i nekomerční účely tak, aby si zapojené subjekty dokázaly samy na svou činnost vydělat.

Mezi návrhy jsou kromě výše uvedených i klub pro seniory, nové bistro či zajímavé start-up projekty. O tři oblouky projevilo zájem i Hudební divadlo v Karlíně a chtělo by v nich vybudovat letní scénu. V některých místech přibudou i parkovací stání. Nového využití by se prostory mohly dočkat v létě 2022. Praha chce touto vizí zachovat sociální různorodost a navázat na historii Karlína coby přístavní a historicky průmyslové části města, která dnes trpí odcházením nejen nízkopříjmových skupin, ale současně i úbytkem řemeslné a rukodělné tvorby.

Na projektu i vizualizacích pracovali architekti Yvette Vašourková a Igor Kovačevič ve spolupráci s pracovníky magistrátu a Správy železniční dopravní cesty. Dosavadní rekonstrukce měla totiž čistě technický charakter a nepočítala s proměnou a využitím prostor v okolí. Tuto situaci má napravit projekt architektonicko-urbanistického studia MOBA.

Negrelliho viadukt je významnou technickou kulturní památkou. Na jeho výstavbě se v letech 1845–1849 podílelo až 3 000 českých, německých i italských dělníků. Stavbou celé dráhy z Vídně do Prahy a Děčína byl pověřen Alois Negrelli z jižních Tyrol. Zhotovitelem pak byly firmy bratří Kleinů a Vojtěcha Lanny, přičemž stavební náklady činily jeden a půl milionu zlatých. Viadukt spojuje Masarykovo nádraží s Bubny. Se svou délkou 1 450 metrů neměl v Evropě přes půl století konkurenci. Do roku 1910 byl nejdelším mostem Evropy a dosud je to nejdelší železniční most ve střední Evropě. Tvoří jej celkem 87 kamenných oblouků a 15 mostních objektů. Rekonstrukce byla nanejvýš potřebná, neboť je bez větších úprav v provozu přes 160 let.

Bližší informace o proměně mostu naleznete na stránkách REKONSTRUKCE NEGRELLIHO VIADUKTU.

Autor: Zbyněk Konvička

Zdroj: Hlavní město Praha

 

odeslat e-mailem vytisknout

zpět na hlavní stranu Na hlavní stranu Pro památky info