PROPAMÁTKY | Zpravodajství

Hlavní strana>>Zpravodajství>>Hlavní město Praha>>Opravené památky>>Konference se zaměřila na diagnostiku a sanace dřevěných konstrukcí

Zpravodajství

Hlavní město Praha

zpět

 

Konference se zaměřila na diagnostiku a sanace dřevěných konstrukcí

17. 10. 2014 Propamatky.info: Konference se konala v Ústavu makromolekulární chemie Akademie věd České republiky. Konference se konala v Ústavu makromolekulární chemie Akademie věd České republiky. | Foto: Thermo Sanace s.r.o. | Licence: Všechna práva vyhrazena PRAHA | Na konci září se v Praze uskutečnila vědecká konference, která se věnovala možnostem metod sanace a jejich aplikace na dřevěné prvky krovových konstrukcí. Konference naplnila svůj záměr a podle ohlasu účastníků překonala zcela očekávání všech zúčastněných včetně organizátorů.

Odborné setkání uspořádala společnost Thermo Sanace ve spolupráci s Ústavem makromolekulární chemie Akademie věd České republiky a nově vzniklým metodickým pracovištěm Sanace dřeva. Přednášky vedené odborníky z oboru dřevařství a stavebnictví z řad pracovníků státní památkové péče byly obohaceny o ukázku horkovzdušné sanace v kostele Stětí sv. Jana Křtitele v Dolních Chabrech a praktické ukázky zařízení na úpravu povrchu tryskáním suchým ledem CO2, zařízení na nedestruktivní zkoumání dřevokazného hmyzu Acoustic Pack, ukázky principu metody EIS a nového ochranného retardačního nátěru na dřevo. Ve dvou dnech měli účastníci možnost získat vědecky podložené informace o metodách, postupech i změnách struktury dřeva působením různých forem energie a navíc mohli vidět praktické ukázky jak samotné horkovzdušné metody sanace, tak i metod pro diagnostiku stavu poškození a nově vzniklé nátěrové hmoty jako poslední úpravy při záchraně památky.

Program konference byl tematicky rozdělen do čtyř přednáškových bloků a dvou odpoledních s praktickými ukázkami. Konferenci zahájila náměstkyně ministra kultury Anna Matoušková a otevřela tak možnost diskuze nad metodami obnovy architektonického dědictví v mezioborovém spojení exaktních věd a věd humanitních. Interdisciplinární komunikace byla mezi účastníky během konference velmi intenzivní. Přítomní uvítali možnost široké a odborné diskuze díky komplexnímu záběru jak samotných přednášek, tak i účastníků setkání. Přednášky korespondovaly s praktickými ukázkami a umožňovaly tak další výměnu názorů.

V atmosféře plné odborných informací se účastníci dozvěděli o historii a stavebním vývoji kostela Stětí sv. Jana Křtitele, nových metodách nedestruktivního monitoringu dřeva, tepelné stabilitě anorganických stavebních pojiv v omítkách při tepelném zatížení simulujícím sanaci horkým vzduchem, nových metodách čištění povrchů suchým ledem, výhodách a limitech využití mikrovlnné energie při sterilizaci dřevokazného hmyzu a hub, tlakové injektáži, tradičních přípravcích a moderních aditivech v ochraně dřevěných konstrukcí, dřevomorce domácí a jiných dřevokazných houbách, využití metody elektrické impedanční spektometrie při ošetření dřeva, chemických, fyzikálních a mechanických změnách dřeva během termického zatížení, změnách povrchu starého dřeva a jeho mikroskopické struktuře při úpravě suchým ledem za účelem zlepšení podmínek smáčení a impregnace dřeva.

K dalším bodům konference patřil díky zahraničním hostům náhled do lidové architektury a regionálních aspektů dřevěných staveb na území Ruska, včetně využití mikrovlnné energie jako možné sanace dřevěných prvků. Zazněly také příspěvky k požární bezpečnosti při sanaci a mnohé zajímavé výsledky a postřehy z experimentální práce přítomných výzkumníků.

Více informací o společnosti Thermo Sanace naleznete na portálu v KATALOGU SLUŽEB. Mediálním partnerem konference je portál PROPAMÁTKY.

Autor: Andrea Nasswettrová, Jan Červinka

Zdroj: Thermo Sanace s.r.o.

 

odeslat e-mailem vytisknout

zpět na hlavní stranu Na hlavní stranu Pro památky info