PROPAMÁTKY | Zpravodajství

Hlavní strana>>Zpravodajství>>Hlavní město Praha>>Opravené památky>>FOTOGALERIE | Obnova barokní kaple sv. Václava v Suchdole

Zpravodajství

Hlavní město Praha

zpět

 

FOTOGALERIE | Obnova barokní kaple sv. Václava v Suchdole

11. 1. 2024 Propamatky.info: Obnovená kaple sv. Václava Obnovená kaple sv. Václava | Foto: Pavel Kučera | Licence: Všechna práva vyhrazena PRAHA | V roce 2022 byla dokončena tříletá obnova památkově chráněné stavby zahrnující úpravu jejího okolí a vybudování nového hřbitova. Objekt představuje cenný doklad drobné prosté barokní architektury spoluvytvářející obraz kulturní krajiny Suchdola.

Zřejmě nejsložitější úlohou obnovy kaple dle projektu studia OBJEKTOR ARCHITEKTI, s. r. o., pod vedením Václava Šuby byla záchrana barokní krovové konstrukce, která vykazovala v důsledku zatékání značné poruchy ohrožující statiku stavby. Především poškození krovu nad presbytářem bylo zásadní, a proto došlo ke kompletní výměně konstrukce. V místech, kde to stav umožnil, byly konstrukční prvky krovu ošetřeny a ponechány na místě. Nad lodí došlo k výměně stropních trámů tak, aby nebyl poškozen omítaný rákosový podhled. Kompletně byla obnovena fasáda včetně repase oken a vstupních fládrovaných dveří, byly osazeny nové mříže ve vstupu a okolo kaple byly vysazeny trvalkové záhony. Během interiérových restaurátorských prací vedených Tomášem Raflem došlo k objevu nástěnných maleb. Nejvýznamnější je patrně rozsáhlá výmalba pocházející zřejmě z druhé poloviny 18. století, provedená technikou al fresco. Zobrazeny jsou nástěnné iluzivní a figurální výjevy na čelní stěně presbytáře a v bočních nikách. Jedná se o iluzivní malbu oltářní architektury: hlavní oltář se středovým vyobrazením zavraždění sv. Václava bratrem Boleslavem a dvě boční niky se sv. Benediktem a sv. Prokopem.

Areál barokní kaple obdélného půdorysu s bývalým hřbitovem ohraničeným ohradní zdí leží na sever od obce Suchdol. Drobná stavba vznikla v roce 1705 na bývalém morovém hřbitově, kde ji nechal postavit suchdolský rychtář Martin Ješek. V roce 1755 došlo k rozšíření kaple, která ale v následujícím roce ztratila svou bohoslužebnou funkci a postupně začala chátrat. V roce 1807 byla opravena a získala svou původní náplň. Později byla stavba ve správě emauzského kláštera, který zde obstarával pravidelně bohoslužby až do vyhnání benediktinů z kláštera gestapem v roce 1942. Další opravy proběhly v letech 1890, 1907 a 1954, později objekt chátral. Poslední rekonstrukce se konaly v letech 2000 a 2005. Investorem akce byla městská část Praha-Suchdol, dodavateli byli LANOSTAV OBNOVA PAMÁTEK, s. r. o., Art Hard, s. r. o., Petr Rudolf Manoušek a EKIS, spol. s r. o. Loni dokončená obnova provedená v souladu s požadavky památkové péče byla vyznamenaná v soutěži Grand Prix Architektů – Národní cena za architekturu. Ucházela se také o ocenění Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro 2023 s podtitulem Společenské ocenění příkladů dobré praxe v kategorii Obnova památky.

Další informace naleznete na stránkách studia OBJEKTOR.

Autor: Kryštof Havlice

 

odeslat e-mailem vytisknout

zpět na hlavní stranu Na hlavní stranu Pro památky info