PROPAMÁTKY | Zpravodajství

Hlavní strana>>Zpravodajství>>Celá ČR>>Zprávy z regionů>>Zapojte se do kampaně Muzea a 20. století

Zpravodajství

Celá ČR

zpět

 

Zapojte se do kampaně Muzea a 20. století

29. 4. 2022 Propamatky.info: Logo kampaně Muzea a lidská práva Logo kampaně Muzea a lidská práva | Foto: Asociace muzeí a galerií České republiky | Licence: Všechna práva vyhrazena ČESKO | Asociace muzeí a galerií České republiky v rámci dokumentace 20. století od roku 2005 organizuje projekt Muzea a 20. století. Do letošní kampaně Střetávání totalit s demokracií s podtitulem Muzea a lidská práva: 45 let Charty 77 se muzea mohou hlásit průběžně.

Projekt Muzea a 20. století je celoroční kampaň s jednotícím tématem z historie 20. století, které se pro jednotlivé roky mění. Většinou se odvíjejí od kulatých výročí významných událostí, jevů či osobností 20. století a mají za cíl propagovat akce sbírkotvorných institucí v oblasti muzejní prezentace formou výstav, expozic, publikací, přednášek, seminářů, workshopů, webových prezentací nebo komponovaných pořadů. Kampaně mají také posílit sbírkotvornou činnost muzeí a galerií v oblasti dokumentace každodennosti.

Hlavním cílem projektu je vytvoření referenční internetové stránky Muzea a 20. století a upozornit tak na připravované akce zejména školy a sféru neziskových organizací zabývajících se volnočasovými aktivitami dětí a mládeže. Letošní ročník bude připomínat 45 let od vzniku iniciativy Charta 77, jejímž posláním bylo upozorňování na nedodržování lidských práv v tehdejším Československu.

Muzea, která se budou chtít do projektu zapojit, vyplní přihlášku a připojí aktuální grafický symbol kampaně k vlastním propagačním materiálům. Přihlášeným projektům se dostane náležité publicity a propagace na stránkách Asociace muzeí a galerií České republiky, ve Věstníku i elektronickém Bulletinu Asociace a dalších materiálech včetně tiskové zprávy, která bude poskytnuta tištěným i elektronickým médiím.

Přihlášky do kampaně a pozvánky na jednotlivé akce přijímá Asociace průběžně během celého roku. Internetové stránky MUZEA 20. STOLETÍ jsou postupně aktualizovány. Najdete tam přehled institucí a jejich akcí. Projekt podporuje Ministerstvo kultury.

Autor: Zbyněk Konvička

Zdroj: Asociace muzeí a galerií České republiky

 

odeslat e-mailem vytisknout

zpět na hlavní stranu Na hlavní stranu Pro památky info