PROPAMÁTKY |

Hlavní strana>>Zpravodajství>>Celá ČR>>Zprávy z regionů>>Vyšly Zprávy památkové péče 5/2017

Zpravodajství

Celá ČR

zpět

 

Vyšly Zprávy památkové péče 5/2017

5. 1. 2018 Propamatky.info: Zprávy památkové péče 5/2017 – Praha-Běchovice, věžový vodojem, detail fasády Zprávy památkové péče 5/2017 – Praha-Běchovice, věžový vodojem, detail fasády | Foto: Radovan Chmel – Národní památkový ústav | Licence: Všechna práva vyhrazena PRAHA | Nové číslo Zpráv památkové péče se zaměřuje na industriální krajinu českých zemí. Obsahově tak navazuje na mediální téma Národního památkového ústavu pro rok 2017, kterým byla vyhlášena Krajina s podtitulem Kulturní i přírodní dědictví.

Přes poměrně dlouhou a bohatou zkušenost tuzemské památkové péče s ochranou kulturněhistorických hodnot zůstává konkrétní definice a určení rozsahu průmyslové krajiny stále opomíjené téma. Je ale zřejmé, že převážné procento památek industriální a technické povahy nelze od krajiny oddělit. Mnohovrstevnatou škálu souvislostí nabízejí hned úvodní texty Věry a Karla Kučových předkládající přehled dochovaných typů průmyslových krajin. V dalším tématu se Věra Kučová zabývá ochranou těchto území i se zahraničními inspiracemi.

V obsáhlé studii sleduje Petr Freiwillig otázku takzvané lineární průmyslové krajiny v blízkosti vodních toků na příkladu Frýdlantska. Pro vážnější zájemce zejména o historický textilní průmysl je na místě v této souvislosti doporučit autorovu novou publikaci s názvem Od mlýnů k továrnám. Výrobní stavby na Frýdlantsku. V dalším obsahu periodika Lucie Radová pojednává o chmelařském regionu Žatecka. Proměnu naší krajiny v kontextu elektrifikace území popisuje Martin Boháč. Text o výstavbě historických skladišť a skladů předkládá Lukáš Beran.

Neopominutelnou součást historické krajiny dotváří železniční soustava, na niž je zaměřena rozsáhlá studie Karla Hájka. Krajinnými dominantami v podobě továrních komínů se zabývá Martin Vonka nebo Michal Horáček. O jeho aktuální knize Benešov technický industriální si na portálu můžete přečíst ZDE nebo také v zimním čtvrtletníku PROPAMÁTKY. Zajímavé téma o zpracování dřeva a přípravě dřevěného uhlí v kontextu přírodních vlivů nabízí příspěvek Václava Matouška a Romana Brejchy. Význam poválečné architektury připomíná Jaroslav Zeman svou studií o neokonstruktivistické českolipské nemocnici od architekta Víta Obrtela. Již tradičně je číslo doplněno tematicky souvisejícími méně rozsáhlými příspěvky zpráv a recenzí.

O kontinuální snaze Zpráv památkové péče upozorňovat na hodnoty průmyslových krajin v mezioborovém zaměření svědčí od roku 1993 již pět předchozích monotematických čísel věnujících se technickému dědictví.

Aktuální i starší čísla časopisu je možné zakoupit v KNIHKUPECTVÍ JUDITINA VĚŽ v Mostecké ulici v Praze nebo v INFORMAČNÍM CENTRU Národního památkového ústavu v ulici Na Perštýně. Předplatné lze objednat na adrese: zpp@npu.cz.

Autor: Kryštof Havlice

 

odeslat e-mailem vytisknout

zpět na hlavní stranu Na hlavní stranu Pro památky info