PROPAMÁTKY | Zpravodajství

Hlavní strana>>Zpravodajství>>Celá ČR>>Zprávy z regionů>>Seminář STOP s názvem Biokoroze stavebních materiálů

Zpravodajství

Celá ČR

zpět

 

Seminář STOP s názvem Biokoroze stavebních materiálů

22. 5. 2023 Propamatky.info: Biokoroze povrchů děčínského glorietu před obnovou (ilustrační foto) Biokoroze povrchů děčínského glorietu před obnovou (ilustrační foto) | Foto: Kryštof Havlice | Licence: Všechna práva vyhrazena ČESKO | Společnost pro technologie ochrany památek (STOP) pořádá ve čtvrtek 8. června svůj letošní druhý seminář, a sice prezenční formou a současně ve formátu webináře. On-line přenos doplní chat pro zasílání dotazů, které budou zodpovězeny na konci každé přednášky.

Poruchy konstrukcí historických objektů nejrůznějšího charakteru lze plnohodnotně odstranit jen nalezením jejich příčin. Jedním z prvních kroků je exaktní identifikace rozsahu problému a následně také kulturních hodnot, které je třeba v rámci konkrétní obnovy zachovat. Poté by měl následovat možný a vhodný postup opravy, odstranění zdrojů poškození a podobně. Jednou ze základních příčin škod na památkách, ale také třeba na uměleckých dílech je působení degradačních vlivů souvisejících s biodegradací. Ta postihuje nejen organické materiály, například dřevo, useň, pergamen, textilní materiály nebo papír, ale často také materiály anorganické, jako jsou kámen, malty, omítky a pálené materiály. V praxi se jedná o výskyt plísní, hub, řas, sinic, lišejníků nebo mechů, které patří asi k nejobvyklejším zdrojům poškození. Vedle mechanických a chemických škod mohou způsobovat i zdravotní problémy, případně vznikají druhotné poruchy související s jejich deaktivací i odstraněním. Biodegradace je spojená také s dalšími (vyššími) biologickými druhy. Velmi časté jsou problémy s hnízděním ptáků (zejména holubů), působením hlodavců, menších šelem (kuny), specialitou je hnízdění netopýrů a dalších živočichů.

Společnost STOP se v rámci semináře chce zabývat nejen identifikací poruch, jejich odstraněním, ale také hledáním příčin (třeba při růstu sinic nebo řas), účinnými způsoby sanace postižených konstrukcí a i některými etickými a ochranářskými otázkami. V rámci semináře promluví odborníci z různých pracovišť i s různým pohledem na věc a nastíněná problematika bude konfrontována s požadavky a potřebami ochrany památek. Odbornými garanty akce jsou Andrea Nasswettrová, Irena Kučerová a za památkovou péči Ondřej Šefců, který jako tradičně seminářem provede.

Program:

  • Zahájení, informace o společnosti STOP | Andrea Nasswettrová, předsedkyně výboru společnosti STOP
  • Ohrožení památkových objektů mikroorganismy | Hana Zvěřinová Mlejnková, Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, Praha
  • Mechanismy, principy a procesy biokoroze stavebních materiálů způsobené mikroorganismy | Bohuslav Maršálek, Eliška Maršálková, Oddělení experimentální fykologie a ekotoxikologie, Botanický ústav Akademie věd České republiky, v. v. i., Brno
  • Metoda nedestruktivní detekce a kvantifikace mikroorganismů na povrchu stavebních materiálů a jejich interpretace | Eliška Maršálková, Bohuslav Maršálek, Oddělení experimentální fykologie a ekotoxikologie, Botanický ústav Akademie věd České republiky, v. v. i., Brno
  • Mechy na uměleckých objektech pohledem biologa | Václav Dvořák, Botanická zahrada Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
  • Řešení problémů na půdách s netopýry. Opatření na ochranu podlah, klenby a dřevěných konstrukcí před netopýřím trusem, vhodné způsoby zabezpečení vletových otvorů | Daniel Horáček, Česká společnost pro ochranu netopýrů, Liberec
  • Termiti nejen jako škůdci dřeva | Jan Šobotník, Fakulta tropického zemědělství České zemědělské univerzity v Praze

Seminář je určen pracovníkům památkových ústavů, státní správy a územních samospráv, správcům památkových objektů, restaurátorům a konzervátorům, architektům a projektantům, studentům a učitelům odborných škol a dalším zájemcům o ochranu památek.
Bližší informace a registraci naleznete na stránkách SPOLEČNOSTI PRO TECHNOLOGIE OCHRANY PAMÁTEK – STOP. Platbu účastnického poplatku je nutné provést až po registraci, a to bankovním převodem nejpozději do 7. 6. 2023. Přihlašovací údaje svázané s registračním číslem a aktuální informace obdržíte nejpozději den před konáním akce e-mailem. Účastníci on-line webináře budou mít možnost stažení sborníku v PDF.

Více o pořadateli se dozvíte v KATALOGU SLUŽEB. Mediálním partnerem je portál PROPAMÁTKY.

Autor: Kryštof Havlice

Zdroj: Společnost pro technologie ochrany památek – STOP, z. s.

 

odeslat e-mailem vytisknout

zpět na hlavní stranu Na hlavní stranu Pro památky info