PROPAMÁTKY | Zpravodajství

Hlavní strana>>Zpravodajství>>Celá ČR>>Zprávy z regionů>>Nové kontexty ze semináře Biokoroze stavebních materiálů

Zpravodajství

Celá ČR

zpět

 

Nové kontexty ze semináře Biokoroze stavebních materiálů

12. 6. 2023 Propamatky.info: Andrea Nasswettrová a Ondřej Šefců Andrea Nasswettrová a Ondřej Šefců | Foto: Společnost pro technologie ochrany památek – STOP | Licence: Všechna práva vyhrazena ČESKO | Společnost pro technologie ochrany památek (STOP) uspořádala svůj letošní druhý seminář konaný zároveň formou webináře o specifikách této poruchy. On-line přenos s chatem pro dotazy sledujících přinesl pestrou škálu nových poznatků a souvislostí.

Úvod akce obstaral tradiční průvodce seminářem Ondřej Šefců s předsedkyní společnosti STOP Andreou Nasswettrovou. Ta kromě přivítání účastníků shrnula aktivity a zopakovala plány organizace pro letošní rok. V prvním referátu Hana Zvěřinová Mlejnková mimo jiné přehledně vyhodnotila výsledky projektu s názvem Identifikace významných území s kulturně-historickými hodnotami ohroženými přírodními a antropogenními vlivy, který se uskutečnil v letech 2012–2015. Na základě zkoumání zahrnujícího 30 šetření na 26 památkách vznikl například Atlas bioohrožení s podrobnou fotodokumentací. Hlavním cílem aktivity bylo nahrazení subjektivního přístupu interpretace vzniku konkrétní biokoroze jednotnou a vědecky podloženou metodikou. Následní přednášející Bohuslav Maršálek s Eliškou Maršálkovou hovořili například o zajímavých zahraničních, konkrétně italských zkušenostech s ochranou proti biokorozi na památkách. Dále nadnesli řadu reálných konsekvencí poškození povrchů nebo historicky doložený způsob ochrany kamenných prvků potíráním hašeným vápnem ve starém Římě. Konkrétně dále zazněly dostupné možnosti detekce mikroorganismů na památkách.

Václav Dvořák zasvětil posluchače neméně poutavě do problematiky mechů a jejich neblahého vlivu na uměleckých dílech umístěných ve venkovním prostředí. Kromě novějších památek z 20. století byl v této souvislosti zmíněn také známý Braunův betlém u Hřibojed. Jedním z několika závěrečných vyvození přednášky bylo, že mechy lze poměrně kvalitně z povrchů kamenných objektů odstranit, nikoliv však zabránit jejich rekolonizaci.

Po přestávce zahájil svůj prakticky laděný referát Daniel Horáček s problematikou netopýrů v půdních prostorech. Kromě mnoha detailů ze života těchto chráněných živočichů zazněly informace o problému hromadění netopýřího trusu – guány. Ten kromě svých nevhodných zátěžových vlastností v půdních partiích objektů může v praktické rovině posloužit jako kvalitní hnojivo na zahradě. Setkání uzavřel velmi podrobným a z pohledu tuzemského posluchače až exoticky laděným příspěvkem Jan Šobotník. Hovořil o termitech a jejich devastačním vlivu nejen na dřevo. Ačkoliv je u nás výskyt těchto škůdců z vnitřní skupiny švábů zatím nereálný, vzhledem k růstu teploty klimatu bude během několika desítek let jejich život v našich zeměpisných šířkách více než pravděpodobný.

Program semináře:

  • Zahájení, informace o společnosti STOP | Andrea Nasswettrová, předsedkyně výboru společnosti STOP
  • Ohrožení památkových objektů mikroorganismy | Hana Zvěřinová Mlejnková, Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, Praha
  • Mechanismy, principy a procesy biokoroze stavebních materiálů způsobené mikroorganismy | Bohuslav Maršálek, Eliška Maršálková, Oddělení experimentální fykologie a ekotoxikologie, Botanický ústav Akademie věd České republiky, v. v. i., Brno
  • Metoda nedestruktivní detekce a kvantifikace mikroorganismů na povrchu stavebních materiálů a jejich interpretace | Eliška Maršálková, Bohuslav Maršálek, Oddělení experimentální fykologie a ekotoxikologie, Botanický ústav Akademie věd České republiky, v. v. i., Brno
  • Mechy na uměleckých objektech pohledem biologa | Václav Dvořák, Botanická zahrada Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
  • Řešení problémů na půdách s netopýry. Opatření na ochranu podlah, klenby a dřevěných konstrukcí před netopýřím trusem, vhodné způsoby zabezpečení vletových otvorů | Daniel Horáček, Česká společnost pro ochranu netopýrů, Liberec
  • Termiti nejen jako škůdci dřeva | Jan Šobotník, Fakulta tropického zemědělství České zemědělské univerzity v Praze

Třetí letošní setkání Společnosti pro technologie ochrany památek (STOP) je plánované na 5. října a nese název Speciální užití dřeva v historických stavbách II. Do konce roku pak ještě proběhne seminář Sepulkrální památky.

O možnosti získání sborníku konference se můžete informovat na stránkách STOP. Více informací o Společnosti pro technologie ochrany památek naleznete také v KATALOGU SLUŽEB. Mediálním partnerem je portál PROPAMÁTKY.

Autor: Kryštof Havlice

 

odeslat e-mailem vytisknout

zpět na hlavní stranu Na hlavní stranu Pro památky info