PROPAMÁTKY | Zpravodajství

Hlavní strana>>Zpravodajství>>Celá ČR>>Tipy a inspirace>>Zapojte se do programu Živá komunita

Zpravodajství

Celá ČR

zpět

 

Zapojte se do programu Živá komunita

28. 2. 2020 Propamatky.info: Program Živá komunita podporuje například výsadbu alejí a péči o ně. Program Živá komunita podporuje například výsadbu alejí a péči o ně. | Foto: Radosław Drożdżewski – Wikimedia Commons | Licence: CC-BY-SA 4.0 ČESKÁ REPUBLIKA | Po celý rok 2020 se mohou zájemci přihlašovat do programu Živá komunita, který pravidelně vyhlašuje Nadace VIA. Jedním z cílů je oživení veřejného prostoru, zlepšení sousedských vztahů v místních společenstvích a prohlubování vztahu ke krajině.

Do programu se mohou přihlásit skupiny minimálně tří aktivních lidí nebo menší neziskové organizace založené na dobrovolnické práci. Nadace poskytuje tři typy grantů – komunitní, rychlé nebo dlouhodobé. Po vyplnění vstupního dotazníku je žadatelům doporučen ten nejvhodnější z nich. Projekt by měl mít potenciál dlouhodobé soběstačnosti a udržitelnosti.

Komunitním grantem mohou být financovány například aktivity zahrnující obnovu drobných památek, mapování místní historie a oživování tradic, ale také úpravu zanedbaných míst, společnou proměnu parků, výsadbu jednotlivých stromů či alejí, obnovu remízků, tůní, studánek a mnoho dalších akcí.

V loňském roce bylo podpořeno 31 projektů, mezi nimi například aktivity spolku Sedlecká, který se spolu s jistebnickými dobrovolníky snaží zachránit Vildův mlýn a vytvořit v něm prostor pro sousedská setkávání, plánuje vybudování historické expozice a pořádání kulturních akcí. Dalším příkladem je spolek Sedlce pro život z obce Svatý Jan nad Malší, kde se snaží propojit starousedlíky s nově přistěhovalými sousedy a zlepšit mezilidské vztahy. Společně se rozhodli vysázet do volné krajiny stromořadí ovocných stromů doplněných výsadbou keřů a obnovou remízků.

Nadace pořádá v rámci programu Živá komunita vzdělávací semináře. Jsou určeny především grantistům, ale případně i dalším zájemcům, kteří se zajímají o dění ve svém okolí. Přehled naleznete na stránkách NADACE VIA. Bližší informace o grantovém programu jsou k dispozici ve FINANCOVÁNÍ.

Autor: Dagmar Koželuhová

Zdroj: Nadace VIA

 

odeslat e-mailem vytisknout

zpět na hlavní stranu Na hlavní stranu Pro památky info