PROPAMÁTKY | Zpravodajství

Hlavní strana>>Zpravodajství>>Celá ČR>>Tipy a inspirace>>Vlastníte nemovitost v památkově chráněném území? Pak pozor na přestupky

Zpravodajství

Celá ČR

zpět

 

Vlastníte nemovitost v památkově chráněném území? Pak pozor na přestupky

25. 4. 2024 Propamatky.info: Český Krumlov (ilustrační foto) Český Krumlov (ilustrační foto) | Foto: Rene Cortin – Wikimedia commons | Licence: CC-BY-SA 4.0 ČESKO | Kdo by si nepřál domek v srdci některé z památkových lokalit. Krásný výhled však může vlastníku na oplátku přinést řadu nepříjemností. V těchto památkově chráněných územích je třeba dodržovat určitá omezení a zákazy, a to zejména ve vztahu ke stavební činnosti.

Územní ochrana je potřeba tam, kde se na vymezeném prostoru koncentruje více nemovitých kulturních památek. Těmi mohou být nejen stavby a areálové komplexy, ale také pozemkové plochy specifické svým charakterem. Takové bývalé bitevní pole by tak do této definice spadalo také.

V první řadě je nutné rozlišit si pojmy památková rezervace, památková zóna a ochranné pásmo. První dva zmíněné pojmy se vztahují k určité ploše a plně tak vystihují definici územní ochrany popsané výše. Pro vznik památkové rezervace je třeba alespoň dvou památek na jejím území. Typickým příkladem by byla naše dochovaná vesnička Holašovice. Zato památková zóna žádnou kulturní památku nepotřebuje. Podstatné pro ni je, že místo je historicky významné. Za zmínku stojí město Valtice. Jeho historické jádro totiž skvěle dokládá sídelní vývoj. Pro památkové rezervace a památkové zóny platí zvláštní podmínky jejich ochrany.

Oproti tomu stojí ochranné pásmo. Důvodem pro jeho vznik je právě ochrana památkových rezervací a zón, nebo dokonce i jednotlivých památek. V ochranném pásmu platí různé zákazy, omezení a výjimky. Nyní by měli zbystřit i ti, kdo vlastníky kulturních památek nejsou. Pokud se totiž jejich nemovitost nachází v ochranném pásmu, musí si stavební práce, na které se nevztahuje výjimka, nechat schválit příslušnými úřady. Výjimka se většinou týká prací, které nezasahují do vnějšího vzhledu nemovitosti. Tato povinnost se zpravidla vztahuje např. na:

  • zamýšlenou stavbu nebo její změnu nebo odstranění,
  • terénní úpravy,
  • úpravu dřevin,
  • udržovací práce,
  • umístění prodejního stánku.

Ať je vlastník právnickou (společností), podnikající fyzickou osobou (OSVČ), nebo fyzickou osobou (tj. jakýkoli člověk) a pravidla týkající se památkově chráněných území poruší, dopustí se přestupku. Hrozí mu za to pokuta až dva miliony korun. A pokuty padají. Toto si orgány památkové péče hlídají.

Zpráva vznikla na základě spolupráce redakce PROPAMÁTKY s externími redaktory – odborníky napříč obory souvisejícími s péčí o památky.

Autor: Lukáš Janeček, Ivana Lehkoživová

Zdroj: www.smluvino.cz

 

odeslat e-mailem vytisknout

zpět na hlavní stranu Na hlavní stranu Pro památky info