PROPAMÁTKY | Zpravodajství

Hlavní strana>>Zpravodajství>>Celá ČR>>Tipy a inspirace>>VI. Světová konference Mezinárodní federace historie ve veřejném prostoru

Zpravodajství

Celá ČR

zpět

 

VI. Světová konference Mezinárodní federace historie ve veřejném prostoru

9. 8. 2022 Propamatky.info: Konference se bude konat v Berlíně. Na ilustračním snímku je Brandenburská brána. Konference se bude konat v Berlíně. Na ilustračním snímku je Brandenburská brána. | Foto: Norbert Nagel - Wikimedia commons | Licence: CC-BY-SA 3.0 BERLÍN | Ve dnech 16.–20. srpna bude Svobodná univerzita v Berlíně pořádat konferenci Mezinárodní federace historie ve veřejném prostoru. Hlavními tématy budou historie ve veřejném prostoru a občanská angažovanost, paměť, digitální prostor, média či performance.

Mezinárodní federace historie ve veřejném prostoru (IFPH-FIHP) vznikla jako pracovní skupina v roce 2009 s cílem mezinárodně propojit a organizačně zaštítit vzdělávací programy historie ve veřejném prostoru i odbornou veřejnost. Setkání se bude zabývat širokými okruhy témat.

1. Historie ve veřejném prostoru v praxi a občanská angažovanost

 • hodnota historických znalostí: historické vědomí a občanský rozměr historie ve veřejném prostoru
 • národní agendy, dezinformace a historické kontroverze
 • obtíže konfrontace minulosti a současnosti: historici a sociální spravedlnost, lidská práva, komise pravdy, přechodné soudnictví, války a občanské války
 • veřejná politika a aplikovaná historie
 • public history a současné globální výzvy: migrace, nerovnosti, změna klimatu, rozvoj, demokracie, lidská práva, zdraví, potravinová a vodní dostupnost
 • archeologie ve veřejném prostoru

2. Paměť

 • muzea a vystavování minulosti
 • historie ústní tradice a komunitní projekty
 • problémy s identitou a pamětí
 • hmotné a nehmotné veřejné kulturní dědictví
 • vzpomínkové akce, pomníky a oslavy
 • památková ochrana a kulturní dědictví komunity
 • paměťová politika, role státu


3. Digitální prostor

 • digitální historie ve veřejném prostoru
 • participativní znalosti: sociální média, mobilní aplikace a obsah vytvářený uživateli a uživatelkami
 • mapování a vizuální reprezentace minulosti

4. Média

 • historická fikce
 • hry
 • vizuální historické příběhy: grafické romány, nástěnné malby, fotografie
 • historie ve filmu: historické filmy, televizní seriály, dokumenty
 • podcasty, rádio a další zvukové formy vyprávění historie

5. Performance

 • historická rekonstrukce a živá historie
 • historie divadla, opery a performance

6. Odborné záležitosti

 • koncepce veřejných dějin
 • výuka a studium veřejné historie
 • výzvy praktikování veřejné historie na akademické půdě i mimo ni
 • veřejná historie v muzeích, archivech, knihovnách, parcích
 • zdroje pro výzkum a výuku
 • publikace historie ve veřejném prostoru
 • prodej historie ve veřejném prostoru
 • kulturní turismus
 • etické výzvy

Konferenčním jazykem je angličtina. Bližší informace naleznete na stránkách KONFERENCE.

Autor: Zbyněk Konvička

Zdroj: Mezinárodní federace historie ve veřejném prostoru

 

odeslat e-mailem vytisknout

zpět na hlavní stranu Na hlavní stranu Pro památky info