PROPAMÁTKY | Zpravodajství

Hlavní strana>>Zpravodajství>>Celá ČR>>Tipy a inspirace>>Sanace zámku Puklice

Zpravodajství

Celá ČR

zpět

 

Sanace zámku Puklice

25. 8. 2022 Propamatky.info: Celkový pohled na zámeckou budovu Celkový pohled na zámeckou budovu | Foto: Lukáš Pečenka | Licence: Všechna práva vyhrazena PUKLICE (JIHLAVSKO) | Nejrůznější historická sídla jsou vystavena vnějšímu prostředí a neustálému kontaktu s rozličnými zdroji vlhkosti. Do této kategorie spadá zámek s goticko-renesančním jádrem, při jehož sanaci byly úspěšně aplikovány výrobky společnosti MC-Bauchemie.

Sanace nejrůznějších typů vlhkosti někdejších šlechtických sídel obecně představuje náročný proces vyžadující zpravidla značné finanční náklady. Poruchy konstrukcí lze plnohodnotně odstranit jen nalezením jejich příčin. Jedním z prvních kroků je identifikace problému a následně také kulturních hodnot, které je třeba v rámci obnovy zachovat.

Na základě odborné konzultace s pracovníky Národního památkového ústavu byla navržena sanace vlhkosti zámeckých prostor, z nichž se zejména přízemní a sklepní místnosti nacházely v havarijním technickém stavu. Došlo k aplikaci takzvaných větracích kanálů. Jejich použití představuje tisíc let starou funkční technologii. Při realizaci se musí dbát na správně provedený takzvaný komínový efekt, díky němuž může docházet k odvodu zkaženého vzduchu z objektu. Dále byly aplikovány trasvápenné malty a výrobky na bázi hydraulického vápna neboli hydrofilní malty. Konkrétně se jednalo o trasvápennou omítku Oxal SM-TK, difuzní šlem Oxal DS-HS, Oxal RM-H, dále výrobek Exzellent 520 nebo omítku regulující vlhkost Exzellent 610. Od roku 2019 byly provedeny čtyři fáze sanace vzlínající vlhkosti.

Původně pozdně gotická tvrz je prvně připomínána v roce 1535, později doznala renesančních a barokních úprav. Současná podoba vychází z klasicistních změn z počátku 19. století. Další nevhodné stavební úpravy probíhaly v letech 1905–1940 a pak také během druhé poloviny 20. století. Jedná se o čtyřkřídlou památkově chráněnou budovu s obdélným nádvořím. Mezi charakteristické znaky lze uvést mimo jiné plasticky členěné fasády s hranolovým arkýřem, průjezdy jižního a severního křídla nebo mansardovou střechu. V interiéru se dochovala řada autentických stavebněhistorických prvků.

Zpráva z Katalogu služeb vznikla v rámci mediální spolupráce s redakcí portálu PROPAMÁTKY. Reference, dokumenty, certifikáty a další informace naleznete na stránkách společnosti MC-BAUCHEMIE. O službách a výrobcích společnosti se dočtete také v KATALOGU SLUŽEB.

Autor: Kryštof Havlice

Zdroj: MC-Bauchemie, s. r. o.

 

odeslat e-mailem vytisknout

zpět na hlavní stranu Na hlavní stranu Pro památky info