PROPAMÁTKY | Zpravodajství

Hlavní strana>>Zpravodajství>>Celá ČR>>Tipy a inspirace>>Sanace kaple sv. Petra a Pavla v obci Bílý Kámen

Zpravodajství

Celá ČR

zpět

 

Sanace kaple sv. Petra a Pavla v obci Bílý Kámen

1. 7. 2022 Propamatky.info: Na sanaci vlhkosti byly použity omítkoviny od společnosti MC-Bauchemie. Na sanaci vlhkosti byly použity omítkoviny od společnosti MC-Bauchemie. | Foto: Lukáš Pečenka | Licence: Všechna práva vyhrazena BÍLÝ KÁMEN (JIHLAVSKO) | Drobné sakrální památky vystavené vnějšímu prostředí jsou v permanentním kontaktu s rozličnými zdroji vlhkosti. Do této kategorie spadá také kaple sv. Petra a Pavla, při jejíž sanaci byly úspěšně aplikovány výrobky společnosti MC-Bauchemie.

Oprava poškozených omítek včetně řešení vlhkosti v přízemních partiích obecně představuje náročný proces vyžadující zpravidla značné finanční náklady. Poruchy konstrukcí lze plnohodnotně odstranit jen nalezením jejich příčin. Jedním z prvních kroků je identifikace problému a následně také kulturních hodnot, které je třeba v rámci obnovy zachovat.

Fasáda byla tvořena nevyhovujícími materiály s vysokým podílem cementu, což mělo mimo jiné za následek vytlačování vlhkosti do vnitřní části zdiva kaple. Dalším neblahým faktorem byla dešťová voda stékající na terén z volného okraje střechy bez dešťových žlabů a svodů. Po realizaci střešní konstrukce z dřevěného šindele v roce 2020 následovala fáze sanace vlhkosti. Kaplička byla odkopána a následně bylo zdivo odrovnáno trasvápennou maltou Oxal SM-TK. Na tuto podrovnávku byla aplikována hmota na bázi EHS polymeru neboli takzvaná imitace jílové izolace.

Památkově chráněná volně stojící kaple sv. Petra a Pavla na východním okraji vsi má čtvercový půdorys se zaoblenými nárožími. Vznikla koncem 18. století a její fasáda je charakteristická průběžnou podezdívkou s nárožními lizénami a půlkruhově zaoblenými okny se šambránou. Ve výši koruny zdiva pak probíhá průběžná římsa. Drobná památka je zastřešena stanovou střechou a završená zvonicí s cibulí, makovicí a křížem. V interiéru je patrné zaklenutí valenou klenbou zdobenou nástěnnými malbami. Před východním průčelím je situován pamětní kámen s letopočtem 1754.

Zpráva z Katalogu služeb vznikla v rámci mediální spolupráce s redakcí portálu PROPAMÁTKY. Reference, dokumenty, certifikáty a další informace naleznete na stránkách společnosti MC-BAUCHEMIE. O službách a výrobcích společnosti se dočtete také v KATALOGU SLUŽEB.

Autor: Kryštof Havlice

Zdroj: MC-Bauchemie, s. r. o.

 

odeslat e-mailem vytisknout

zpět na hlavní stranu Na hlavní stranu Pro památky info