PROPAMÁTKY |

Hlavní strana>>Zpravodajství>>Celá ČR>>Tipy a inspirace>>ROZHOVOR | S Petrem Poláškem o Vyšší odborné škole restaurátorské v Brně

Zpravodajství

Celá ČR

zpět

 

ROZHOVOR | S Petrem Poláškem o Vyšší odborné škole restaurátorské v Brně

10. 11. 2019 Propamatky.info: Výuka kopie historické dřevořezby Výuka kopie historické dřevořezby | Foto: Vyšší odborná škola restaurátorská v Brně | Licence: Všechna práva vyhrazena BRNO | Za čtvrt století existence si Vyšší odborná škola restaurátorská vydobyla pevnou pozici v oblasti péče o kulturní dědictví. Zástupce ředitele Petr Polášek v rozhovoru přibližuje poslání vzdělávací instituce i obory, které připravují budoucí restaurátory.

Odkud k vám zájemci přicházejí?
Naše škola přitahuje studenty a absolventy gymnázií, uměnovědných, designerských a jiných oborů pro své reálné výstupy. Absolventi učilišť a uměleckých škol přicházejí kvůli pevnému spojení s kvalitním uměleckým řemeslem. Tito lidé tvoří pestrou škálu osobností, které se učí samostatně a v týmech vnímat autentické objekty a pochopit je tak, aby byli schopni vyrobit chybějící prvek nebo kopii unikátního díla.

Na jaké oblasti restaurování se studenti zaměřují?
Poskytujeme vzdělání nutné pro získání licence k restaurování kulturních památek, a to konkrétně v oboru konzervování a restaurování nábytku a nepolychromované dřevořezby a v oboru konzervování a restaurování malířských a dekorativních technik. Od svého založení v roce 1994 vychovala škola také spoustu odborníků na konzervaci a restaurování keramiky, tento obor však nemáme nyní v nabídce.

Kde nacházejí absolventi uplatnění?
Cílem oboru je výchova specialistů, kteří jsou schopni samostatného vedení restaurátorských zásahů na kulturních památkách, na objektech kulturní hodnoty a sbírkových předmětech, které jsou uměleckořemeslnými pracemi volného i užitého umění. Absolventi tedy musí disponovat širokým spektrem zkušeností v oblasti uměleckého řemesla. Každému je bližší jiná část této pestré oblasti, proto se při své praxi specializují, například na celé historické interiéry nebo jen na jejich části. Uplatňují se v restaurátorských dílnách muzeí, ústavů památkové péče, archeologických ústavů a galerií nebo v soukromých ateliérech. Často spolupracují jako OSVČ nebo dále studují na vysokých školách.

S jakými externími partnery spolupracujete?
Řadu let nabízí škola odbornou praxi v zahraničí, za předpokladu výborných studijních výsledků, v rámci programu Do světa! a programu Evropské unie Erasmus+. Každoročně bývá podpořeno asi 15 studentů a šest pedagogů. Tradičními výjezdovými zeměmi jsou Itálie, Německo, Rakousko a Spojené království. Příležitostně pak praxe mohou probíhat v Holandsku, Francii, Lichtenštejnsku, Bulharsku a Polsku. Rozhodujícím kritériem pro výběr přijímajících institucí je míra odbornosti, odpovídající zázemí a dodržování profesní etiky. Nejvýznamnějším partnerem pro odborné praxe je Victoria and Albert Museum v Londýně.

Podílejí se vaši studenti na obnově konkrétních kulturních památek?
Každoročně zrestaurují studenti desítky uměleckořemeslných děl, některé z nich jsou i díla z Ústředního seznamu kulturních památek České republiky. Mezi ně patří například barokní mobiliář sakristie jezuitského kostela Nanebevzetí Panny Marie v Brně. Tento velký soubor intarzovaných skříní, polychromovaných soch a obrazů s výjevy ze života Krista úspěšně restaurovali studenti a pedagogové společně s mnichovskými kolegy z Goering Institutu. Na tento projekt naváže tento měsíc další, týkající se raně barokních chórových lavic v témže chrámu.

Rozhovor vznikl v rámci publikování Zprávy z Katalogu služeb portálu PROPAMÁTKY. Bližší informace o Vyšší odborné škole restaurátorské v Brně naleznete v KATALOGU SLUŽEB.

Autor: Zbyněk Konvička

Zdroj: Vyšší odborná škola restaurátorská v Brně

 

odeslat e-mailem vytisknout

zpět na hlavní stranu Na hlavní stranu Pro památky info