PROPAMÁTKY |

Hlavní strana>>Zpravodajství>>Celá ČR>>Tipy a inspirace>>ROZHOVOR | S Jakubem Dědem o obnově a oživení kostelů Broumovska

Zpravodajství

Celá ČR

zpět

 

ROZHOVOR | S Jakubem Dědem o obnově a oživení kostelů Broumovska

5. 12. 2012 Propamatky.info: Jakub Děd, zástupce občanského sdružení Omnium. Jakub Děd, zástupce občanského sdružení Omnium. | Foto: Občanské sdružení Omnium | Licence: Všechna práva vyhrazena BROUMOVSKO | Římskokatolická farnost – děkanství Broumov společně s občanským sdružením Omnium realizuje projekt Pro život kostelů Broumovska. O postupné obnově ojedinělého souboru barokních sakrálních památek a jejich zapojení do života v regionu jsme hovořili s Jakubem Dědem z občanského sdružení Omnium.

Můžete ve stručnosti čtenářům představit projekt Pro život kostelů Broumovska?

Cílem projektu Pro život kostelů Broumovska je vedle samotné postupné obnovy takzvané broumovské skupiny kostelů i snaha vrátit těmto památkám život. Kostely byly na území klášterního panství benediktinského opatství sv. Václava v Broumově postaveny podle plánů nejlepších architektů své doby, Kryštofa Dientzenhofera a jeho syna Kiliána Ignáce.

V jakém stadiu je nyní projekt? Co se už podařilo udělat?

V současné době je realizováno zaměření a zakreslení kostelů, připraveny jsou stavební rozpočty a v řešení jsou závazná stanoviska památkové péče k navrženým opatřením. Druhou částí projektu je zajišťování financování, snažíme se neustále hledat další možnosti a maximálně využívat ty již vyzkoušené, zejména tedy dotační programy Evropské unie a Ministerstva kultury. Důležitá pro projekt je i participace místních subjektů jako jsou firmy nebo obecní úřady. Třetí částí je samotná realizace obnovy kostelů. Během tohoto roku se podařilo zajistit havarijní opravy kostela ve Vižňově, opravy fresek v kostele v Martínkovicích. Připraveno je financování opravy kostela v Šonově prostřednictvím Státního zemědělského intervenčního fondu ve výši cca 3,7 milionu korun. Zároveň pracujeme i na obnově menších sakrálních staveb, kterých je na Broumovsku velké množství.

Zmínil byste hlavní cíle záchrany broumovských kostelů?

Cílem projektu Pro život kostelů Broumovska je vedle samotné obnovy broumovské skupiny kostelů i snaha vrátit těmto památkám život, obnovit zde přirozené centrum duchovní správy i posílení kulturně-společenských vazeb v rámci celého regionu.

Chcete vrátit do těchto památek život. Jakou máte o oživení kostelů představu, co vše by se v nich mohlo odehrávat?

Projekt Pro život kostelů Broumovska by ve svém řešení chtěl navázat na aktivity vzdělávacího a kulturního centra v broumovském klášteře, které je v současné době připravováno a vytvořit tak mezi kostely a klášterem přirozený celek. Kostely již dnes poskytují prostor vedle vlastní duchovní správy pro pořádání hudebního festivalu s názvem Za poklady Broumovska a letní varhanní festival. Připravujeme i obnovu poutních cest s napojením na svatojakubské cesty. Rádi bychom představili architekturu baroka například studentům architektury, stavebních fakult nebo i technických oborů.

Z jakých finančních zdrojů tento rozsáhlý projekt financujete a kdo se na něm podílí?

Financování je zajišťováno prostřednictvím dotačních programů Evropské unie (mj. Program rozvoje venkova, Leader, Operační program přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika), programy Ministerstva kultury, takzvané norské fondy, firemní nadace, prostředky farnosti Broumov, firemní donátoři a do budoucna i veřejná sbírka. Významný přínosem je vstup společnosti VEBA a.s. do financování projektu v částce jeden milion korun a příslib pomoci ze strany hejtmana Královéhradeckého kraje. Samotná administrace a koordinace projektu není nijak honorována.

Více informací o občanském sdružení Omnium naleznete na portálu PROPAMÁTKY v KATALOGU SLUŽEB.

Autor: Zbyněk Konvička

 

odeslat e-mailem vytisknout

zpět na hlavní stranu Na hlavní stranu Pro památky info