PROPAMÁTKY |

Hlavní strana>>Zpravodajství>>Celá ČR>>Tipy a inspirace>>ROZHOVOR | S Hanou Hlaváčovou o Dobrovických muzeích

Zpravodajství

Celá ČR

zpět

 

ROZHOVOR | S Hanou Hlaváčovou o Dobrovických muzeích

21. 1. 2016 Propamatky.info: Hana Hlaváčová - ředitelka Dobrovických muzeí Hana Hlaváčová - ředitelka Dobrovických muzeí | Foto: Archiv Hany Hlaváčové | Licence: Všechna práva vyhrazena DOBROVICE (MLADOBOLESLAVSKO) | V Dobrovici se před několika lety podařilo obnovit zpustlý hospodářský dvůr ze 16. století a vybudovat v něm nové muzejní expozice. O tom, co vše v nich nalezneme, jsme hovořili s Hanou Hlaváčovou, ředitelkou Dobrovických muzeí.

Můžete nastínit vznik a historii Dobrovických muzeí?
Obecně prospěšná společnost Dobrovická muzea, dříve Muzeum a společenské centrum Dobrovice, o.p.s., byla založena v roce 2008 městem Dobrovice a společností Tereos TTD, a.s., českým výrobcem cukru a lihu. Cílem Dobrovických muzeí bylo zachránit areál bývalého hospodářského dvora ze 16. století, který je kulturní nemovitou památkou, a dále vybudovat Muzeum cukrovarnictví, lihovarnictví, řepařství a města Dobrovice. Stavebněhistorický průzkum potvrdil mimořádně vysoký kulturněhistorický, architektonický a památkový význam tohoto dosud zcela opomíjeného objektu. Ten prošel rozsáhlou rekonstrukcí, na kterou byla získána dotace ve výši 163 milionů korun z Regionálního operačního programu Střední Čechy. A v květnu 2010 byla muzea slavnostně otevřena.

Dobrovická muzea byla založena jako obecně prospěšná společnost. Z jakých finančních zdrojů je vaše nezisková organizace dotována?
Obecně prospěšná společnost Dobrovická muzea je nestátní neziskovou organizací, která je částečně financována z vlastních příjmů, dále z dotací a finančních darů.

S jakými partnery spolupracujete a jak tuto spolupráci hodnotíte?
Na základě podepsaných partnerských smluv spolupracujeme s několika subjekty nejrůznějších oborů, například to jsou Národní technické muzeum, Národní zemědělské muzeum, Muzeum Mladoboleslavska, Česká zemědělská univerzita, Vysoká škola chemicko-technologická, Výzkumný ústav cukrovarnický Praha, Řepařský institut Semčice, Svaz pěstitelů cukrovky Čech, Svaz lihovarů České republiky, Listy cukrovarnické a řepařské, Zlatý pruh Polabí, Nadace partnerství a několik dalších. S některými z nich je spolupráce intenzivnější a s některými méně, ale v podstatě vždy na skvělé úrovni.

Jaké expozice u vás najdeme? Čím se vaše muzea odlišují od podobných expozic jinde?
Expozice Dobrovických muzeí se zaměřují na obory cukrovarnictví, lihovarnictví, řepařství a regionální historii na Dobrovicku. Již samotný objekt muzeí, rekonstruovaný areál renesančního hospodářského dvora, je významnou historickou památkou. Svou velikostí umožnil vznik muzejních expozic zaměřených na obory pěstování cukrovky, výroby cukru a lihu a také historii regionu, který je centrem cukrovarnického oboru v České republice, v rozsahu nemajícím ve světě obdoby. Unikátní je i skloubení objektu muzea s funkčním výrobním cukrovarem, nejstarším v Evropě, postaveným již v roce 1831.

Kolik návštěvníků projde vašimi expozicemi ročně? Připravujete pro ně nějaké zajímavé a speciální programy?
Každoročně Dobrovická muzea přivítají okolo 17 500 návštěvníků. Kromě několika prohlídkových okruhů muzea, kde se návštěvníci seznámí s historií oborů cukrovarnictví, lihovarnictví a řepařství, nabízíme díky bezprostřední blízkosti cukrovaru a lihovaru i prohlídku továrny, kde návštěvníci poznají i současný stav a vývoj těchto oborů. Dále připravujeme krátkodobé výstavy a edukační programy pro mateřské i základní školy. V průběhu roku pořádáme nespočet kulturně-společenských a sportovních akcí. V roce 2015 byly prohlídky do továrny pozastaveny, což se odrazilo i na celkové návštěvnosti, která klesla na 13 tisíc návštěvníků.

Více informací naleznete na stránkách DOBROVICKÁ MUZEA.

Autor: Zbyněk Konvička

Zdroj: Dobrovická muzea, o.p.s.

 

odeslat e-mailem vytisknout

zpět na hlavní stranu Na hlavní stranu Pro památky info