PROPAMÁTKY |

Hlavní strana>>Zpravodajství>>Celá ČR>>Tipy a inspirace>>Putování krajinou podstávkových domů na Frýdlantsku

Zpravodajství

Celá ČR

zpět

 

Putování krajinou podstávkových domů na Frýdlantsku

10. 5. 2012 Propamatky.info: Podstávkový dům v Jindřichovicích pod Smrkem je součástí skanzenu, který spravuje Občanské sdružení Lunaria.   Podstávkový dům v Jindřichovicích pod Smrkem je součástí skanzenu, který spravuje Občanské sdružení Lunaria. | Foto: OS Lunaria | Licence: Všechna práva vyhrazena FRÝDLANTSKO (LIBERECKO) | V neděli 27. května se na Frýdlantsku otevře pro veřejnost pět objektů podstávkových domů – typické lidové architektury regionu česko-polsko-německého trojmezí. Tradiční akci pořádá od roku 2005 nadace Stiftung Umgebindeland a samotní majitelé podstávkových domů.

Majitelé objektů zvou návštěvníky k odborné i laické diskuzi o dnešním životě v historických domech.  

  • Frýdlant: Betlém

Malý podstávkový dům v centru Frýdlantu je jeden z nejstarších frýdlantských domů. Majitelka, paní Lucie Kubátová, získala v roce 2011 za rekonstrukci domu Cenu podstávkového domu, kterou uděluje německá nadace Stiftung Umgebindeland. Betlém se nalézá poblíž náměstí T. G. Masaryka.

Bližší informace naleznete na stránkách MĚSTA FRÝDLANT.

  • Dolní Řasnice: Statek Český svět

Statek je tvořen hlavní budovou a menšími objekty přesunutými v záchranných transferech z okolních oblastí (vejminek, špýchárek), součástí je i kaplička Domov, Kretcham – dřívější sídlo rychtáře a kovárna Andrease Stelziga s muzeem. Majitel, pan Milan Maršálek, doprovodí výklad mnoha barvitými místními příběhy a pověstmi.

Bližší informace naleznete na stránkách ČESKÝ SVĚT.

  • Jindřichovice pod Smrkem: Žijící skanzen

Částečně rekonstruovaný 300 let starý podstávkový dům a novostavba podstávkového domu tvoří základní objekty skanzenu, v němž se můžete seznámit se životem na venkově před průmyslovou revolucí. Zbyněk a Mia Vlkovi z občanského sdružení Lunaria představí minulost i plány do budoucna.

Bližší informace naleznete na stránkách LUNARIA JINDŘICHOVICE.

  • Pertoltice: Stavení Josefa Haslera

Rekonstruovaný dům s černou kuchyní patří k představitelům podstávkových domů z přelomu 18. a 19. století v oblasti: metodou dendrochronologie bylo zjištěno stáří konstrukcí z let 1789–1799. Původní podstávka a roubení světnice bylo přibližně na počátku 20. století nahrazeno vyzdívkou, ovšem ostatní konstrukce domu zůstaly ve velmi autentickém stavu. Majitelé, bratři Nykrýnové, provedou zájemce obnovenou budovou s expozicí tradičního života na venkově a přiblíží i další plány rozvoje skanzenu – rekonstrukci kovárny nebo společné pečení v historické chlebové peci.

Bližší informace naleznete na stránkách LIDOVÉ STAVBY.

  • Raspenava: Muzeum v podstávkovém domě

Podstávkový dům z 18. století bude po dokončení rekonstrukce využíván jako muzeum, v původní peci v přízemí se bude společně péci chléb pro návštěvníky a hosty. Majitel, pan Miroslav Baco, přiblíží historii domu a jeho posledních obyvatel i způsob stavby podstávkového domu. V sobotu 26. a v neděli 27. května je pro návštěvníky připraveno občerstvení a doprovodný program: výstava regionálních umělců, historické zbraně, hasičská technika, jízdy kočárem.

Fenomén podstávkového domu je velmi živý v německé části trojzemí, kde funguje informační a vzdělávací systém zaměřený na správné rekonstrukce, burza podstávkových domů a nadace, která kromě podpory rekonstrukcí každoročně vyhlašuje cenu za příkladnou péči o dům a okolí. Česká a polská strana se připojily ke vzdělávacím a informačním aktivitám a zejména k akci pořádané už od roku 2005 vždy poslední květnovou neděli – Dni otevřených podstávkových domů.

Krajina podstávkových domů je v Čechách zatím málo oceněný poklad zachovalého lidového stavitelství. V oblasti česko-polsko-německého trojzemí, které sahá od Českosaského Švýcarska na západě až po Frýdlantsko a Český ráj na východě, od Kokořínska a Českého středohoří na jihu až po oblast Lužice na severu, je zachováno kolem 19 000 originálních staveb. Dnes slouží k bydlení a rekreaci i k podnikání, nejčastěji spojenému s cestovním ruchem v krásné venkovské oblasti.

Místní akční skupina Mikroregionu Frýdlantsko podporuje obnovu těchto tradičních objektů a jejich nové využití z prostředků Programu rozvoje venkova. Ve spolupráci s dalšími dvěma MAS vzniká v projektu Podejme si ruce s historií tří regionů síť venkovských muzeí a společná nabídka pro návštěvníky, kteří se zajímají o kulturní a historické dědictví venkovských oblastí.

Rekonstrukce domů v Jindřichovicích pod Smrkem, Pertolticích a Raspenavě byla podpořena z Programu rozvoje venkova v rámci realizace Strategie programu LEADER MAS MIKROREGIONU FRÝDLANTSKO.

Autor: Zbyněk Konvička

Zdroj: MAS Mikroregionu Frýdlantsko

 

odeslat e-mailem vytisknout

zpět na hlavní stranu Na hlavní stranu Pro památky info