PROPAMÁTKY | Zpravodajství

Hlavní strana>>Zpravodajství>>Celá ČR>>Tipy a inspirace>>Program Podpora pro památky UNESCO na rok 2016

Zpravodajství

Celá ČR

zpět

 

Program Podpora pro památky UNESCO na rok 2016

14. 8. 2015 Propamatky.info: Projekt na specializované průzkumy v zámku Litomyšl získal na rok 2015 dotaci v 2. prioritní oblasti. Projekt na specializované průzkumy v zámku Litomyšl získal na rok 2015 dotaci v 2. prioritní oblasti. | Foto: Michal Louč - Wikimedia Commons | Licence: CC-BY-SA 3.0 ČESKÁ REPUBLIKA | Ministerstvo kultury zahájilo příjem žádostí o dotace v rámci programu Podpora pro památky UNESCO. Jeho hlavním cílem je zabezpečit ochranu, zachování a prezentování památek v České republice, jež jsou zapsány na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví.

Zapsané objekty představují příklad určitého typu památky, zároveň je respektována vyváženost zastoupení jednotlivých kulturně-geografických regionů. Základním principem při výběru je mimořádná hodnota památky, jedinečnost, autenticita a celistvost.

Program je rozdělen na tři prioritní oblasti. První se soustředí na management plan – jeho zpracování či aktualizaci. Další podporuje vědecko-výzkumné projekty prohlubující poznání o historii a hodnotách památek, což by mělo zkvalitnit péči o ně. Jedná se například o archivní výzkum, stavebněhistorický průzkum nebo odborné analýzy. Poslední oblast se zaměřuje na prezentaci, osvětu a edukaci. Žadatelé mohou prostředky využít na pořádání konferencí, seminářů, workshopů, na publikační projekty nebo odborné monografické publikace.

Žádosti o dotace na rok 2016 je možné předkládat do 30. září. Bližší informace naleznete ve FINANCOVÁNÍ.

Autor: Dagmar Koželuhová

 

odeslat e-mailem vytisknout

zpět na hlavní stranu Na hlavní stranu Pro památky info